CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thuật toán sắp xếp chèn trong Java, bài toán Insertion Sort Java

Trong bài này freetuts sẽ giới thiệu đến các bạn thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort). Đây là một trong những thuật toán sắp xếp căn bản trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thuật toán sắp xếp chèn là gì và cách triển khai nó như thế nào trong Java. Ở cuối bài viết mình sẽ thực hành một bài tập đơn giản áp dụng thuật toán để các bạn dễ hiểu hơn.

Thuật toán sắp xếp chèn trong Java

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong Java là một trong những thuật toán sắp xếp đơn giản và phổ biến nhất trong lập trình. Thuật toán này hoạt động bằng cách chèn lần lượt các phần tử vào vị trí đúng của mình trong mảng.

Thuật toán sắp xếp chèn trong Java được phân loại là thuật toán sắp xếp trực tiếp, nghĩa là chúng ta sắp xếp trực tiếp các phần tử trong mảng. Thuật toán hoạt động bằng cách duyệt qua từng phần tử của mảng và chèn nó vào vị trí đúng của nó trong phần đã được sắp xếp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cụ thể, thuật toán sắp xếp chèn hoạt động như sau:

 • Bước 1: Duyệt từng phần tử trong mảng, bắt đầu từ phần tử thứ hai.
 • Bước 2: So sánh phần tử hiện tại với các phần tử trước đó trong mảng.
 • Bước 3: Nếu phần tử hiện tại nhỏ hơn phần tử đang xét, hoán đổi vị trí của chúng.
 • Bước 4: Tiếp tục so sánh và hoán đổi vị trí cho đến khi phần tử hiện tại đứng đúng vị trí của nó trong mảng đã được sắp xếp.
 • Bước 5: Lặp lại quá trình trên với các phần tử còn lại của mảng.

Đánh giá thuật toán sắp xếp chèn trong Java

Độ phức tạp thuật toán:

 • Trường hợp tốt: O(n)
 • Trung bình: O(n^2)
 • Trường hợp xấu: O(n^2)
 • Không gian bộ nhớ sử dụng: O(1)

Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu qua khái niệm thuật toán sắp xếp chèn và cách thức hoạt động của thuật toán sắp xếp chèn trong Java. Bây giờ hãy cùng freetuts tìm hiểu cách thức triển khai của nó.

Ví dụ thuật toán sắp xếp Chèn trong Java

vi du thuat toan insertion sort png

Trong ví dụ trên chúng ta thấy:

 • Hàng đầu tiên mô phỏng trạng thái ban đầu của mảng(dãy số chưa sắp xếp).
 • Từ hàng thứ 2 trở đi, ta tìm chèn số đang xét vào vị trí thích hợp để đảm bảo dãy số vẫn tăng dần.
 • Và khi lặp hết tất cả các số trong mảng, ta có trạng thái đã sắp xếp ở hàng cuối cùng.

Như vậy, có thể thấy cách thức hoạt động của thuật toán sắp xếp chèn trong Java khá dễ hiểu và dễ triển khai.

Chương trình triển khai thuật toán sắp xếp chèn trong Java

Dưới đây là đoạn code minh họa ví dụ trên:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
import java.util.Arrays;

public class InsertionSort {
  
  public static void sort(int[] arr) {
    int n = arr.length;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      int key = arr[i];
      int j = i - 1;
      while (j >= 0 && arr[j] > key) {
        arr[j + 1] = arr[j];
        j--;
      }
      arr[j + 1] = key;
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, 6};
    sort(arr);

    System.out.println("Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net");
    System.out.println("Mảng sau khi được sắp xếp là: ");

    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }
}

Kết quả:

Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
Mảng sau khi được sắp xếp là: 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12]

Qua bài này, freetuts đã giới thiệu cho các bạn về thuật toán sắp xếp chèn và cách triển khai thuật toán trong Java một cách dễ hiểu nhất, giúp các bạn có thể hiểu và áp dụng vào các bài toán khó và phức tạp hơn trong Java. Chúc các bạn thành công.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top