CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi String sang Int trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi String sang Int bằng ngôn ngữ Java. Đây là cách làm rât hữu ích khi lập trình Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu một chuỗi được tạo thành từ các chữ số như 1,2,3, thì mọi thao tác số học không thể được thực hiện trên chuỗi đó cho đến khi nó được chuyển đổi thành một giá trị nguyên.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy hai cách để chuyển đổi String thành int :

 1. Chuyển đổi String thành int bằng phương thức Integer.parseInt (String)
 2. Chuyển đổi String thành int bằng phương thức Integer.valueOf (String)

Chuyển đổi String thành int bằng Integer.parseInt (String)

Phương thức parseInt () của lớp trình bao bọc Integer phân tích chuỗi dưới dạng số nguyên đã ký. Đây là cách mình thực hiện chuyển đổi .

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ở đây chúng ta có một chuỗi str với giá trị là 1234 12, phương thức parseInt () lấy str làm đối số và trả về giá trị nguyên sau khi phân tích cú pháp.

public class StringToInt {
  public static void main(String args[]){
    String str="123";
    int inum = 100;
    int inum2 = Integer.parseInt(str);
    int sum = inum+inum2;
    System.out.println("Kết quả là: "+sum);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

string to int 1 JPG

Chuyển đổi String thành int bằng Integer.valueOf (String)

Integer.valueOf (String) hoạt động giống như Integer.parseInt (String). Nó cũng chuyển đổi một chuỗi thành giá trị int.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa Integer.valueOf () và Integer.parseInt (), phương thức valueOf (String) trả về một đối tượng của lớp Integer trong khi phương thức parseInt (String) trả về giá trị int nguyên thủy. Đầu ra của chuyển đổi sẽ giống như bất kỳ phương pháp nào bạn chọn.

public class StringToInt {
  public static void main(String args[]){
    String str="-234";
    int inum = 110;
    int inum2 = Integer.valueOf(str);
    int sum = inum+inum2;
    System.out.println("Kết quả là: "+sum);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

string to int JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi String sang Int. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top