CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức replace() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức replace() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế một chuỗi các ký tự này bằng chuỗi các ký tự khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức replace() thường được sử dụng trong các trường hợp cần thay thế hàng loạt các chuỗi ký tự giống nhau trong chuỗi.

Cú pháp replace() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức replace() đã nhé.

Cú pháp thay thế một ký tự:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string.replace(char oldChar, char newChar)

Trong đó:

 • oldChar: ký tự được thay thế trong chuỗi.
 • newChar: các ký tự phù hợp được thay thế bằng ký tự này.

Cú pháp thay thế một chuỗi con:

string.replace(CharSequence oldText, CharSequence newText)

Trong đó:

 • oldText - chuỗi con được thay thế trong chuỗi.
 • newText - các chuỗi con phù hợp được thay thế bằng chuỗi này.

Phương thức replace() trả về một chuỗi mới sau khi đã thay thế.

Cách dùng replace() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức replace() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện thay thế một ký tự trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ thay thế một ký tự trong chuỗi */
  String str1 = "abc cba";
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả ký tự a băng ký tự z
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+str1.replace('a', 'z')); 
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả ký tự L băng ký tự J
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+"Lava".replace('L', 'J')); 
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả số 4 băng ký tự J
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+"Hello".replace('4', 'J')); 
  //->> trong trường hợp này kết quả sẽ trả về chuỗi ban đầu vì không tìm thấy số 4 trong chuỗi

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replace 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện thay thế một chuỗi con trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ thay thế một chuỗi con trong chuỗi */
  String str1 = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả chuỗi "Chào mừng" bằng Welcome
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+str1.replace("Chào mừng", "Welcome")); 
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả chuỗi "với" bằng "trang"
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+str1.replace("với", "trang")); 
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replace 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức replace() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top