Home > Java > Các hàm Java > Phương thức charAt() trong Java String
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức charAt() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức charAt() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về ký tự tại chỉ số được chỉ định.

Phương thức charAt() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi.

Cú pháp charAt() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức charAt() đã nhé.

string.charAt(int index)

Trong đó:

 • index - chỉ số của ký tự (một giá trị int).

Hàm trả về ký tự tại chỉ mục được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ muốn trả về ký tự tại vị trí thứ 2 ta thực hiện như sau:

str.charAt(2);

Cách dùng charAt() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức charAt() để minh họa cho cách dùng của nó.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi với nội dung nhất định
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Freetuts.net";
  // lấy ký tự đầu tiên trong chuỗi str1
  System.out.println("Ký tự tại vị trí 0 của chuỗi str1 là: "+str1.charAt(0)); // 'L'
  // lấy ký tự thứ 7 trong chuỗi str1
  System.out.println("Ký tự tại vị trí 6 của chuỗi str1 là: "+str1.charAt(6)); // 'J'
  // lấy ký tự thứ 6 trong chuỗi str2
  System.out.println("Ký tự tại vị trí 5 của chuỗi str2 là: "+str2.charAt(5)); // 'u'
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

charat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức charAt() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP