CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức toCharArray() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toCharArray() trong Java String. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành một mảng char.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức toCharArray() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn chuyển đổi một chuỗi nào đó thành một mảng char. Có nghĩa là về mặt nội dung sẽ không bị thay đổi mà chỉ thay đổi về kiểu dữ liệu.

Cú pháp hàm toCharArray() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức toCharArray() đã nhé.

string.toCharArray()

Phương thức toCharArray() không nhận bất kỳ tham số nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức trả về một mảng char.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net", bây giờ sẽ chuyển đổi chuỗi str thành một mảng kiểu char.

str.toCharArray();

Cách dùng hàm toCharArray() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức toCharArray() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ khai báo một chuỗi với nội dung nhất định, sau đó chuyển đổi kiểu dữ liệu của nó thành mảng char.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi str với nội dùng nhất định
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";

  // tạo một mảng char result để lưu trữ sau khi chuyển đổi
  char[] result;
  //sử dụng phương thức toCharArray() để chuyển đổi str sau đó gán cho result
  result = str.toCharArray();
  //sau khi chuyển đổi thì in ra màn hình
  System.out.println("Chuỗi sau khi đã chuyển đổi kiểu dữ liệu: ");
  System.out.println(result);

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tochararray 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toCharArray() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top