CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức length() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức length() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức length() được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về chuỗi cũng như về mảng.

Cú pháp hàm length() trong Java String

Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của phương thức length() đã nhé:

string.length()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String và phương thức length () không nhận bất kỳ tham số nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức length() trả về độ dài của chuỗi đã cho.

Ví dụ: ta cần tính độ dài của chuổi str = "Freetuts.net" thì thực hiện như sau:

str.length();
//hoặc
"Freetuts.net".length();

Cách dùng hàm length() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức length() để minh họa cho cách sử dụng của nó nhé. Cụ thể mình sẽ thực hiện tính độ dài của nhiều chuỗi khác nhau để các bạn có thể so sánh.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi str1 và str2
  String str1 = "Java";
  String str2 = "";
  //sử dụng phương thức length() để tính độ dài của các chuỗi khác nhau, sau đó hiển thị ra màn hình
  System.out.println("Độ dài của chuỗi str1 là: " + str1.length()); // 4
  System.out.println("Độ dài của chuỗi str2 là: " + str2.length()); // 0
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Java\" là: "+ "Java".length()); // 4
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Freetuts.net\" là: "+"Freetuts.net".length()); // 5
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Learn Java\" là: "+"Learn Java".length()); // 10

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

length 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức split() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải