Home > Java > Các hàm Java > Phương thức toLowerCase() trong Java String
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức toLowerCase() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toLowerCase() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để chuyển ký tự in hoa thành ký tự thường.

Phương thức toLowerCase() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn đổi một ký tự in hoa thành in thường. Hoặc trong trường hợp đổi tất cả ký tự trong chuỗi thanh ký tự thường.

Cú pháp hàm toLowerCase() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức toLowerCase() đã nhé.

string.toLowerCase()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Hàm trả về một chuỗi có tất cả các chữ cái viết hoa được chuyển đổi thành chữ thường.

Ví dụ: chúng ta có một chuỗi str = "Freetuts.Net", bây giờ sẽ đổi tất cả các ký tự trong chuỗi str thành chữ in thường.

str.toLowerCase();

Cách dùng hàm toLowerCase() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức toLowerCase() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ thực hiện chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in thường hết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Chào mừng các Bạn đến với Freetuts.net";
  String str2 = "Đây là nơi để học lập trình miễn Phí";
  // chuyển đổi tất cả các ký tự thành chữ in thường bằng cách sử dụng phương thức toLowerCase() 
  // sau đó in ra màn hình các chuỗi đã chuyển đổi
  System.out.println(str1.toLowerCase());
  System.out.println(str2.toLowerCase());
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tolowercase 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toLowerCase() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP