CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức compareTo() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức compareTo() trong Java string. Đây là một phương thức được sử dụng để so sánh hai chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức compareTo() so sánh về mặt từ vựng (theo thứ tự từ điển) và dựa trên thứ tự của mỗi ký tự trong chuỗi.

Cú pháp compareTo() trong Java String

Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé:

string.compareTo(String str)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • str - chuỗi được so sánh.

Hàm trả về:

 • trả về 0 nếu các chuỗi bằng nhau.
 • trả về một số nguyên âm nếu chuỗi đứng trước str theo thứ tự từ điển.
 • trả về một số nguyên dương nếu chuỗi đứng sau str theo thứ tự từ điển.

Ví dụ: ta thực hiện so sánh hai chuỗi str1 và str2 rồi gán kết quả cho biến result.

result = str1.compareTo(str2);

Cách dùng compareTo() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức compareTo() để minh họa cho cách dùng của nó.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";
  String str3 = "Learn C / C++";
  int result;
  /*so sánh str1 với str2*/
  result = str1.compareTo(str2);
  System.out.println("Kết quả so sánh của chuỗi str1 và str2 là: " + result); 
  // ->> kết quả bằng 0
  /*so sánh str1 với str3*/
  result = str1.compareTo(str3);
  System.out.println("Kết quả so sánh của chuỗi str1 và str3 là: " + result);
  // ->> kết quả bằng 7
  /*so sánh str3 với str1*/
  result = str3.compareTo(str1);
  System.out.println("Kết quả so sánh của chuỗi str3 và str1 là: " + result);
  // ->> kết quả bằng -7

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

compareto 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức compareTo() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top