banner jpg
DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Observer Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Observer Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm liên quan đến Observer Patern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Observer Pattern là gì?

Observer Pattern được sử dụng để theo dõi trạng thái của một object nhất định. Thường là trong một nhóm hoặc một mối quan hệ một - nhiều.

Trong những trường hợp như vậy, hầu hết thời gian và trạng thái thay đổi của một object sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của phần còn lại. Vì vậy, phải có một hệ thống ghi nhận lại những thay đổi, và thông báo cho các object khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mặc dù Java cung cấp cả một class và interface có lưu ý đến pattern này. Nhưng nó không phổ biến vì nó không được thực hiện một cách lý tưởng.

Chương trình đơn giản với Observer Pattern.

Để minh họa cho pattern này, chúng ta sẽ xây dựng một small office với CEO, Manager, LeadProgrammer và Programmer.

Programmer sẽ được quan sát bởi cấp trên của anh ta, họ có thể đưa ra ý kiến về anh ta. Dựa trên mức độ làm việc của anh ta như thế nào.

Programmer.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Programmer {
  private List<Observer> observers = new ArrayList<>();
  private String state;

  public String getState() {
    return state;
  }

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
    notifyObservers();
  }

  public void attach(Observer observer) {
    observers.add(observer);
  }

  public void notifyObservers() {
    for (Observer observer : observers) {
      observer.update();
    }
  }
}

Chúng ta sẽ tạo một abstract class Observer, trong class này chứa các điểm chung.

Observer.java
public abstract class Observer {
  protected Programmer programmer;
  public abstract void update();
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo các class extends từ abstract class ở trên. Bao gồm các class: CEO, Manager, LeadProgrammer. Mỗi class trên đều có một cách triển khai riêng, tùy thuộc vào công việc của họ.

CEO.java
public class CEO extends Observer {

  public CEO(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Giám đốc điều hành hài lòng với Quản lý và Lập trình viên chính.");
    } else {
      System.out.println("CEO không hài lòng với Quản lý và Lập trình viên trưởng.");
    }
  }
}

CEO sẽ không trực tiếp quan tâm đến Programmer, mà thay vào đó CEO quan tâm đến kết quả nằm trong tay của Manager và Lead Programmer.

Manager.java
public class Manager extends Observer {

  public Manager(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Người quản lý hài lòng với Lập trình viên chính và Lập trình viên này.");
    } else {
      System.out.println("Người quản lý không hài lòng với Lập trình viên chính và Lập trình viên này.");
    }
  }
}

Manager chủ yếu sẽ quan tâm đến việc Lead Programmer có hướng dẫn Programmer thực hiện tốt công việc được giao hay không.

LeadProgrammer.java
public class LeadProgrammer extends Observer {

  public LeadProgrammer(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Lập trình viên trưởng tự hào về Lập trình viên của mình.");
    } else {
      System.out.println("Lập trình viên trưởng không tự hào về Lập trình viên của mình.");
    }
  }
}

Và cuối cùng, Lead Programmer sẽ quan tâm đến tất cả những việc mà Programmer làm.

Để minh họa cho điều này, chúng ta sẽ tạo một class để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Programmer programmer = new Programmer();

    new CEO(programmer);
    new Manager(programmer);
    new LeadProgrammer(programmer);

    System.out.println("Lập trình viên đã thực hiện thành công công việc của mình!");
    programmer.setState("Thành công!!!");
    System.out.println("\t\t\t\t----------------------------------");
    System.out.println("Lập trình viên không thực hiện được nhiệm vụ mới của mình.");
    programmer.setState("Thất bại!!!");

    System.out.println("\t\t\t\t------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

observer pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Observer Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top