DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Observer Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Observer Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm liên quan đến Observer Patern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Observer Pattern là gì?

Observer Pattern được sử dụng để theo dõi trạng thái của một object nhất định. Thường là trong một nhóm hoặc một mối quan hệ một - nhiều.

Trong những trường hợp như vậy, hầu hết thời gian và trạng thái thay đổi của một object sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của phần còn lại. Vì vậy, phải có một hệ thống ghi nhận lại những thay đổi, và thông báo cho các object khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mặc dù Java cung cấp cả một class và interface có lưu ý đến pattern này. Nhưng nó không phổ biến vì nó không được thực hiện một cách lý tưởng.

Chương trình đơn giản với Observer Pattern.

Để minh họa cho pattern này, chúng ta sẽ xây dựng một small office với CEO, Manager, LeadProgrammer và Programmer.

Programmer sẽ được quan sát bởi cấp trên của anh ta, họ có thể đưa ra ý kiến về anh ta. Dựa trên mức độ làm việc của anh ta như thế nào.

Programmer.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Programmer {
  private List<Observer> observers = new ArrayList<>();
  private String state;

  public String getState() {
    return state;
  }

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
    notifyObservers();
  }

  public void attach(Observer observer) {
    observers.add(observer);
  }

  public void notifyObservers() {
    for (Observer observer : observers) {
      observer.update();
    }
  }
}

Chúng ta sẽ tạo một abstract class Observer, trong class này chứa các điểm chung.

Observer.java
public abstract class Observer {
  protected Programmer programmer;
  public abstract void update();
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo các class extends từ abstract class ở trên. Bao gồm các class: CEO, Manager, LeadProgrammer. Mỗi class trên đều có một cách triển khai riêng, tùy thuộc vào công việc của họ.

CEO.java
public class CEO extends Observer {

  public CEO(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Giám đốc điều hành hài lòng với Quản lý và Lập trình viên chính.");
    } else {
      System.out.println("CEO không hài lòng với Quản lý và Lập trình viên trưởng.");
    }
  }
}

CEO sẽ không trực tiếp quan tâm đến Programmer, mà thay vào đó CEO quan tâm đến kết quả nằm trong tay của Manager và Lead Programmer.

Manager.java
public class Manager extends Observer {

  public Manager(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Người quản lý hài lòng với Lập trình viên chính và Lập trình viên này.");
    } else {
      System.out.println("Người quản lý không hài lòng với Lập trình viên chính và Lập trình viên này.");
    }
  }
}

Manager chủ yếu sẽ quan tâm đến việc Lead Programmer có hướng dẫn Programmer thực hiện tốt công việc được giao hay không.

LeadProgrammer.java
public class LeadProgrammer extends Observer {

  public LeadProgrammer(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Lập trình viên trưởng tự hào về Lập trình viên của mình.");
    } else {
      System.out.println("Lập trình viên trưởng không tự hào về Lập trình viên của mình.");
    }
  }
}

Và cuối cùng, Lead Programmer sẽ quan tâm đến tất cả những việc mà Programmer làm.

Để minh họa cho điều này, chúng ta sẽ tạo một class để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Programmer programmer = new Programmer();

    new CEO(programmer);
    new Manager(programmer);
    new LeadProgrammer(programmer);

    System.out.println("Lập trình viên đã thực hiện thành công công việc của mình!");
    programmer.setState("Thành công!!!");
    System.out.println("\t\t\t\t----------------------------------");
    System.out.println("Lập trình viên không thực hiện được nhiệm vụ mới của mình.");
    programmer.setState("Thất bại!!!");

    System.out.println("\t\t\t\t------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

observer pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Observer Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top