DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Iterator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Iterator Pattern, một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Iterator Pattern, cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một ví dụ đơn giản.

Iterator Pattern là gì?

Iterator Pattern được sử dụng rất nhiều trong Java, và được xem như là mẫu cốt lõi của Java's Collection Framework.

Pattern này có thể truy cập vào tất cả các phần tử của một collection object một cách tuần tự.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Iterator Pattern.

Đây là một cách triển khai khá đơn giản, được sử dụng để làm khuôn mẫu cho các framework, bao gồm cả framework trên.

Chúng ta sẽ tạo một iterator đơn giản để hiển thị tên của các nhân viên.

Tất cả các nhân viên đều có một lĩnh vực riêng. Vì vậy, khi làm việc trong một sector cũng bao gồm các iterator. Chúng ta sẽ tạo hai interface đó là Iterator và Sector.

Iterator.java
public interface Iterator {
  public boolean hasNext();
  public Object next();
}
Sector.java
public interface Sector {
  public Iterator getIterator();
}

Bây giờ, sẽ tạo một class để chứa các nhân viên. Để đơn giản hóa, chúng ta sẽ tạo một chuỗi để lưu trữ các nhân viên. Thay vì phải tạo một class nhân viên.

EmployeeRepository.java
public class EmployeeRepository implements Sector {
  public String[] employees = {"Quyền", "Tiến", "Sơn", "Hòa", "Thành"};

  @Override
  public Iterator getIterator() {
    return new EmployeeIterator();
  }

  private class EmployeeIterator implements Iterator {
    int index;

    @Override
    public boolean hasNext() {
      if(index < employees.length) {
        return true;
      }
      return false;
    }

    @Override
    public Object next() {
      if(this.hasNext()) {
        return employees[index++];
      }
      return null;
    }
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình cũng như kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    EmployeeRepository employeeRepository = new EmployeeRepository();

    System.out.println("Các nhân viên bao gồm:");
    for(Iterator iterator = employeeRepository.getIterator();
      iterator.hasNext();) {
      String employee = (String)iterator.next();
      System.out.println("Nhân viên: " + employee);
    }

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

iterator pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Iterator Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top