DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mediator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những Desgin Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern đó chính là Mediator Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm về Mediator Pattern cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Mediator Pattern là gì?

Mediator Pattern tương tự như Adapter Pattern nhưng đó được sử dụng trong mục đích khác. Mediator Pattern hoạt động như một cầu nối.

Trong các ứng dụng quy mô lớn, Mediator Pattern sẽ cung cấp một class trung gian để xử lý thông tin giữa các class.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Mediator Pattern.

Đây là một chương trình khá đơn giản, chúng ta sẽ tạo một chương trình trò chuyển giữa hai người.

Đối tượng User muốn giao tiếp với người khác, vì vậy họ sẽ sử dụng Mediator Pattern để làm chuyện đó. Khi đó chúng ta sẽ tạo class Chat để thực hiện công việc này.

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức Date() để có thể hiển thị ngày, giờ trong cuộc trò chuyện.

Chat.java
import java.util.Date;

public class Chat {
  public static void showMessage(User user, String message) {
    System.out.println(new Date().toString() + "[" + user.getName() + "]: " + message);
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class User với thuộc tính name là một String và nó cũng chỉ chứa một phương thức duy nhất là sendMessage().

User.java
public class User {
  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void sendMessage(String message) {
    Chat.showMessage(this, message);
  }
}

Khi người dùng gọi phương thức này ra để sử dụng, thì nó sẽ truy cập đến class Chat để nhận dữ liệu từ người dùng sau đó sẽ gửi đi.

Để mình họa kết quả, chúng ta sẽ tạo một hàm Main để thực hiện chạy chương trình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    User quyen = new User("Quyền");
    User linh = new User("Linh");

    quyen.sendMessage("Hi, Linh. Dạo này bạn khỏe chứ !!");
    linh.sendMessage("Vâng. Mình vẫn khỏe!! còn bạn thì sao, Quyền?");

    System.out.println("--------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

mediator pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản Mediator Pattern. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top