DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mediator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những Desgin Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern đó chính là Mediator Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm về Mediator Pattern cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Mediator Pattern là gì?

Mediator Pattern tương tự như Adapter Pattern nhưng đó được sử dụng trong mục đích khác. Mediator Pattern hoạt động như một cầu nối.

Trong các ứng dụng quy mô lớn, Mediator Pattern sẽ cung cấp một class trung gian để xử lý thông tin giữa các class.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Mediator Pattern.

Đây là một chương trình khá đơn giản, chúng ta sẽ tạo một chương trình trò chuyển giữa hai người.

Đối tượng User muốn giao tiếp với người khác, vì vậy họ sẽ sử dụng Mediator Pattern để làm chuyện đó. Khi đó chúng ta sẽ tạo class Chat để thực hiện công việc này.

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức Date() để có thể hiển thị ngày, giờ trong cuộc trò chuyện.

Chat.java
import java.util.Date;

public class Chat {
  public static void showMessage(User user, String message) {
    System.out.println(new Date().toString() + "[" + user.getName() + "]: " + message);
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class User với thuộc tính name là một String và nó cũng chỉ chứa một phương thức duy nhất là sendMessage().

User.java
public class User {
  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void sendMessage(String message) {
    Chat.showMessage(this, message);
  }
}

Khi người dùng gọi phương thức này ra để sử dụng, thì nó sẽ truy cập đến class Chat để nhận dữ liệu từ người dùng sau đó sẽ gửi đi.

Để mình họa kết quả, chúng ta sẽ tạo một hàm Main để thực hiện chạy chương trình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    User quyen = new User("Quyền");
    User linh = new User("Linh");

    quyen.sendMessage("Hi, Linh. Dạo này bạn khỏe chứ !!");
    linh.sendMessage("Vâng. Mình vẫn khỏe!! còn bạn thì sao, Quyền?");

    System.out.println("--------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

mediator pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản Mediator Pattern. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top