DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Brigde Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Bridge Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ đi lần lượt từ các khái niệm đến cách triển khai và chương trình đơn giản với Bridge Pattern.

Bridge Pattern là gì?

Bridge Pattern là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern được sử dụng để tách biệt các class abstract (lớp trừu tượng) khỏi các implementations (khởi tạo) và đóng vai trò là cầu nối của chúng.

Để hiểu thêm về Brigde Pattern chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách triển khai nó như thế nào thông qua một chương trình đơn giản.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Brigde Pattern.

Như thường lệ chúng ta sẽ tạo một Interface để khởi đầu.

FeedingAPI.java
public interface FeedingAPI {
  public void feed(int timesADay, int amount, String typeOfFood);
}

Sau đó chúng ta sẽ tạo hai class, cụ thể là BigDogSmallDog.

BigDog.java
public class BigDog implements FeedingAPI {
  @Override
  public void feed(int timesADay, int amount, String typeOfFood) {
    System.out.println("Cho con chó lớn ăn " +
        amount + " gam " + typeOfFood +" "+ timesADay + " lần một ngày ");
  }
}
SmallDog.java
public class SmallDog implements FeedingAPI {
  @Override
  public void feed(int timesADay, int amount, String typeOfFood) {
    System.out.println("Cho con chó nhỏ ăn " +
        amount + " gam " + typeOfFood +" "+ timesADay + " lần một ngày ");
  }
}

Sử dụng interface FeedingAPI để tạo một class abstract Animal.

Animal.java
public abstract class Animal {
  protected FeedingAPI feedingAPI;

  protected Animal(FeedingAPI feedingAPI) {
    this.feedingAPI = feedingAPI;
  }
  public abstract void feed();
}

Đây là nơi Brigde pattern được khởi động, sau đó một class Brigde có tên là Dog được tạo ra tách biệt so với class Animal.

Dog.java
public class Dog extends Animal{
  private int timesADay, amount;
  private String typeOfFood;

  public Dog(int timesADay, int amount, String typeOfFood, FeedingAPI feedingAPI) {
    super(feedingAPI);
    this.timesADay = timesADay;
    this.amount = amount;
    this.typeOfFood = typeOfFood;
  }

  public void feed() {
    feedingAPI.feed(timesADay, amount, typeOfFood);
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Animal bigDog = new Dog(3, 500, "Thịt bò", new BigDog());
    Animal smallDog = new Dog(2, 250, "Thịt heo", new SmallDog());

    bigDog.feed();
    smallDog.feed();
    System.out.println("-------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

brigde pattern JPG

như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Brigde Pattern. Qua hướng dẫn này mình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được Brigde Pattern là gì cũng như cách triển khai nó trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top