Brigde Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Bridge Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

Chúng ta sẽ đi lần lượt từ các khái niệm đến cách triển khai và chương trình đơn giản với Bridge Pattern.

Bridge Pattern là gì?

Bridge Pattern là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern được sử dụng để tách biệt các class abstract (lớp trừu tượng) khỏi các implementations (khởi tạo) và đóng vai trò là cầu nối của chúng.

Để hiểu thêm về Brigde Pattern chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách triển khai nó như thế nào thông qua một chương trình đơn giản.

Chương trình đơn giản với Brigde Pattern.

Như thường lệ chúng ta sẽ tạo một Interface để khởi đầu.

FeedingAPI.java
public interface FeedingAPI {
  public void feed(int timesADay, int amount, String typeOfFood);
}

Sau đó chúng ta sẽ tạo hai class, cụ thể là BigDogSmallDog.

BigDog.java
public class BigDog implements FeedingAPI {
  @Override
  public void feed(int timesADay, int amount, String typeOfFood) {
    System.out.println("Cho con chó lớn ăn " +
        amount + " gam " + typeOfFood +" "+ timesADay + " lần một ngày ");
  }
}
SmallDog.java
public class SmallDog implements FeedingAPI {
  @Override
  public void feed(int timesADay, int amount, String typeOfFood) {
    System.out.println("Cho con chó nhỏ ăn " +
        amount + " gam " + typeOfFood +" "+ timesADay + " lần một ngày ");
  }
}

Sử dụng interface FeedingAPI để tạo một class abstract Animal.

Animal.java
public abstract class Animal {
  protected FeedingAPI feedingAPI;

  protected Animal(FeedingAPI feedingAPI) {
    this.feedingAPI = feedingAPI;
  }
  public abstract void feed();
}

Đây là nơi Brigde pattern được khởi động, sau đó một class Brigde có tên là Dog được tạo ra tách biệt so với class Animal.

Dog.java
public class Dog extends Animal{
  private int timesADay, amount;
  private String typeOfFood;

  public Dog(int timesADay, int amount, String typeOfFood, FeedingAPI feedingAPI) {
    super(feedingAPI);
    this.timesADay = timesADay;
    this.amount = amount;
    this.typeOfFood = typeOfFood;
  }

  public void feed() {
    feedingAPI.feed(timesADay, amount, typeOfFood);
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Animal bigDog = new Dog(3, 500, "Thịt bò", new BigDog());
    Animal smallDog = new Dog(2, 250, "Thịt heo", new SmallDog());

    bigDog.feed();
    smallDog.feed();
    System.out.println("-------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

brigde pattern JPG

như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Brigde Pattern. Qua hướng dẫn này mình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được Brigde Pattern là gì cũng như cách triển khai nó trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

Ngẫu nhiên

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP