DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Strategy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Strategy Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan đến Strategy Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Strategy Pattern là gì?

Strategy Pattern được sử dụng trong các tình huống các thuật toán hoặc hành vi của class là các các hành vi động (có thể thay đổi). Điều này có nghĩa là cả hành vi và thuật toán đều có thể thay đổi trong thời gian chạy, dựa vào đầu vào của client.

Tương tự như State Pattern, Strategy Pattern sử dụng nhiều object xác định, tùy thuộc vào các mục tiêu khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Strategy Pattern.

Chúng ta sẽ bắt đầu tạo một interface strategy.

Strategy.java
public interface Strategy {
  public String build(String location);
}

Strategy này sẽ được xây dựng các types khác nhau, ở các địa điểm khác nhau. Mỗi types này thực hiện strategy theo một cách khác nhau.

Chúng ta sẽ tạo các class cụ thể để thực hiện: Skyscraper, House, Mall.

Skyscraper.java
public class Skyscraper implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một tòa nhà chọc trời trong" + location + ".";
  }
}
House.java
public class House implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một ngôi nhà trong" + location + ".";
  }
}
Mall.java
public class Mall implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một trung tâm mua sắm ở" + location +".";
  }
}

Tương tự như State Pattern, chúng ta sẽ có một class Context để sử dụng strategy.

BuildContext.java
public class BuildContext {
  private Strategy strategy;

  public BuildContext(Strategy strategy) {
    this.strategy = strategy;
  }

  public String executeStrategy(String location) {
    return strategy.build(location);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    BuildContext buildContext = new BuildContext(new Skyscraper());
    System.out.println("Yêu cầu một tòa nhà chọc trời: " + buildContext.executeStrategy(" trung tâm thành phố"));

    buildContext = new BuildContext(new House());
    System.out.println("Yêu cầu một tòa nhà: " + buildContext.executeStrategy(" ngoại ô"));

    buildContext = new BuildContext(new Mall());
    System.out.println("Yêu cầu một trung tâm mua sắm: " + buildContext.executeStrategy(" trung tâm thành phố"));

    System.out.println("---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

strategy pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Strategy Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top