DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Strategy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Strategy Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan đến Strategy Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Strategy Pattern là gì?

Strategy Pattern được sử dụng trong các tình huống các thuật toán hoặc hành vi của class là các các hành vi động (có thể thay đổi). Điều này có nghĩa là cả hành vi và thuật toán đều có thể thay đổi trong thời gian chạy, dựa vào đầu vào của client.

Tương tự như State Pattern, Strategy Pattern sử dụng nhiều object xác định, tùy thuộc vào các mục tiêu khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Strategy Pattern.

Chúng ta sẽ bắt đầu tạo một interface strategy.

Strategy.java
public interface Strategy {
  public String build(String location);
}

Strategy này sẽ được xây dựng các types khác nhau, ở các địa điểm khác nhau. Mỗi types này thực hiện strategy theo một cách khác nhau.

Chúng ta sẽ tạo các class cụ thể để thực hiện: Skyscraper, House, Mall.

Skyscraper.java
public class Skyscraper implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một tòa nhà chọc trời trong" + location + ".";
  }
}
House.java
public class House implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một ngôi nhà trong" + location + ".";
  }
}
Mall.java
public class Mall implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một trung tâm mua sắm ở" + location +".";
  }
}

Tương tự như State Pattern, chúng ta sẽ có một class Context để sử dụng strategy.

BuildContext.java
public class BuildContext {
  private Strategy strategy;

  public BuildContext(Strategy strategy) {
    this.strategy = strategy;
  }

  public String executeStrategy(String location) {
    return strategy.build(location);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    BuildContext buildContext = new BuildContext(new Skyscraper());
    System.out.println("Yêu cầu một tòa nhà chọc trời: " + buildContext.executeStrategy(" trung tâm thành phố"));

    buildContext = new BuildContext(new House());
    System.out.println("Yêu cầu một tòa nhà: " + buildContext.executeStrategy(" ngoại ô"));

    buildContext = new BuildContext(new Mall());
    System.out.println("Yêu cầu một trung tâm mua sắm: " + buildContext.executeStrategy(" trung tâm thành phố"));

    System.out.println("---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

strategy pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Strategy Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top