DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Command Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Command Pattern, một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số khái niệm liên quan đến Command Pattern, cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một ví dụ đơn giản.

Command Pattern là gì?

Command Pattern được tạo ra để lưu trữ các câu lệnh và trạng thái của object. Nó cho phép tất cả những yêu cầu gửi đến object đó dưới dạng một object Command.

Khi nó tìm được cách giải quyết thích hợp, nó sẽ chuyển đến Command, nơi mà nó sẽ được thực thi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Command Pattern.

Chúng ta sẽ cùng nhau mô phỏng công việc của một nhân viên lập trình.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một interface order.

Order.java
public interface Order {
  void placeOrder();
}

Sau đó, tạo một class Application với các yêu cầu cho nhân viên như tạo hoặc bán ứng dụng.

Application.java
public class Application {
  private String name = "Ứng dụng máy tính";
  private int quantity = 2;

  public void make() {
    System.out.println(quantity + " ứng dụng được tạo cho khách hàng.");
  }

  public void sell() {
    System.out.println(quantity + " các ứng dụng được bán cho khách hàng.");
  }
}

Giả sử rằng lập trình viên đã chấp nhận làm việc với khách hàng, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu tạo ứng dụng.

MakeApplication.java
public class MakeApplication implements Order {
  private Application application;

  public MakeApplication(Application application) {
    this.application = application;
  }

  @Override
  public void placeOrder() {
    application.make();
  }
}

Sau khi tạo được ứng dụng, nhân viên sẽ bắt đầu bán nó.

SellApplication.java
public class SellApplication implements Order {
  private Application application;

  public SellApplication(Application application) {
    this.application = application;
  }

  @Override
  public void placeOrder() {
    application.sell();
  }
}

Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một class Programmer với hai phương thức takeOrder() và placeOrder().

Programmer.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Programmer {
  private List<Order> orderList = new ArrayList<>();
  public void takeOrder(Order order) {
    orderList.add(order);
  }

  public void placeOrders() {
    for(Order order : orderList) {
      order.placeOrder();
    }
    orderList.clear();
  }
}

Cuối cùng sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình cũng như kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    Application application = new Application();

    MakeApplication makeApplication = new MakeApplication(application);
    SellApplication sellApplication = new SellApplication(application);

    Programmer programmer = new Programmer();
    programmer.takeOrder(makeApplication);
    programmer.takeOrder(sellApplication);

    programmer.placeOrders();

    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

command pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Command Pattern. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top