DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Builder Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một Design Pattern nữa trong nhóm Creational Design Pattern là Builder Pattern. Đây là một pattern rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều trong OOP.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Builder Pattern là gì? Và cách triển khai nó như thế nào.

Builder Pattern là gì?

Builder pattern là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Creational Design Pattern được sử dụng để xây dựng các object phức tạp với số lượng lớn các class và tham số. Nó thật sự không hữu ích lắm trong các class nhỏ, đơn giản không có nhiều constructor.

Khi một chương trình có nhiều class, tham số, cũng như có nhiều constructor thì việc sử dụng Factory Pattern hay Abstract Factory Pattern thì sẽ rất phức tạp.Vì vậy chúng ta có thể sử dụng Builder Pattern để khắc phục.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Builder Pattern.

Chúng ta sẽ thực hiện một chương trình đơn giản với Builder Pattern để giúp các bạn biết được nó sẽ hoạt động như thế nào và trong trường hợp nào.

Hãy tạo một class với một số thuộc tính nhất định, cụ thể như sau:

 • Các biến: computerCase, CPU, motherboard, GPU, HDD, operatingSystem thuộc kiểu String.
 • Các biến: powerSupply, amountOfRAM thuộc kiểu INT.

Tất cả các biến trên phải được đảm bảo tính đóng gói (Private).

Computer.java
public class Computer {
  private String computerCase;
  private String CPU;
  private String motherboard;
  private String GPU;
  private String HDD;
  private String operatingSystem;
  private int powerSupply;
  private int amountOfRAM;
  
  public Computer(String computerCase, String CPU, String motherboard, String GPU, 
  String HDD, String operatingSystem, int powerSupply, int amountOfRAM) {
    this.computerCase = computerCase;
    this.CPU = CPU;
    this.motherboard = motherboard;
    this.GPU = GPU;
    this.HDD = HDD;
    this.operatingSystem = operatingSystem;
    this.powerSupply = powerSupply;
    this.amountOfRAM = amountOfRAM;
  }

  //getters and setters
}

Một vấn đề ở đây đó là ngay cả một class nhỏ và đơn giản như thế này cũng phải cần tới một constructor rất lớn.

Chúng ta có thể tạo ra nhiều constructor hơn trong class bằng cách sử dụng Builder Pattern.

Để làm điều này, chúng ta sẽ lồng một static Builder class bên trong class Computer.

Cách Builder này sẽ được sử dụng để xây dựng các object một cách sạch sẽ và dễ đọc, không giống như đoạn code ở trên.

Computer.java
public class Computer {
  
  public static class Builder {
    private String computerCase;
    private String CPU;
    private String motherboard;
    private String GPU;
    private String HDD;
    private String operatingSystem;
    private int powerSupply;
    private int amountOfRAM;
    
    public Builder withCase(String computerCase) {
      this.computerCase = computerCase;
      return this;
    }
    
    public Builder withCPU(String CPU) {
      this.CPU = CPU;
      return this;
    }
    
    public Builder withMotherboard(String motherboard) {
      this.motherboard = motherboard;
      return this;
    }
    
    public Builder withGPU(String GPU) {
      this.GPU = GPU;
      return this;
    }
    
    public Builder withHDD(String HDD) {
      this.HDD = HDD;
      return this;
    }
    
    public Builder withOperatingSystem(String operatingSystem) {
      this.operatingSystem = operatingSystem;
      return this;
    }
    
    public Builder withPowerSupply(int powerSupply) {
      this.powerSupply = powerSupply;
      return this;
    }
    
    public Builder withAmountOfRam(int amountOfRAM) {
      this.amountOfRAM = amountOfRAM;
      return this;
    }
    
    public Computer build() {
      Computer computer = new Computer();
      computer.computerCase = this.computerCase;
      computer.CPU = this.CPU;
      computer.motherboard = this.motherboard;
      computer.GPU = this.GPU;
      computer.HDD = this.HDD;
      computer.operatingSystem = this.operatingSystem;
      computer.powerSupply = this.powerSupply;
      computer.amountOfRAM = this.amountOfRAM;
      
      return computer;
    }
  }
  
  private Computer() {
    //nothing here
  }
  
  //fields
  //getters and setters
}

Class lồng nhau này có cùng các thuộc tính với class Computer và sử dụng chúng để xây dựng các Computer object.

Sau khi tất cả đã được thiết lập, chúng ta có thể khởi tạo các Computer Object.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Computer computer = new Computer.Builder()
        .withCase("Tower")
        .withCPU("Intel i5")
        .withMotherboard("MSI B360M-MORTAR")
        .withGPU("nVidia Geforce GTX 750ti")
        .withHDD("Toshiba 1TB")
        .withOperatingSystem("Windows 10")
        .withPowerSupply(500)
        .withAmountOfRam(8)
        .build();
  }
}

Đây là một cách viết ngắn gọn và sạch sẽ hơn.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Computer computer = new Computer("Tower", "Intel i5", "MSI B360M-MORTAR", 
    "nVidia GeForce GTX 750ti, "Toshiba 1TB", "Windows 10", 500, 8);
  }
}

Các bạn có thể thực hành thêm các chương trình đơn giản khác để làm quen với pattern này. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu được Builder Pattern là gì và cách triển khai nó như thế nào trong Java.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top