DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Factory Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này mình sẽ giới thiệu Factory Pattern trong Java. Qua hướng dẫn này giúp các bạn hiểu được Factory Pattern là gì, và cách triển khai nó như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sau đó chúng ta sẽ cùng đi vào một chương trình đơn giản để hiểu được cách sử dụng Factory Method trong Java.

Factory Pattern Java là gì?

The Factory Method, còn được gọi là Factory Pattern, là một design pattern được sử dụng rộng rãi để ra lệnh tạo các object.

Trong Pattern này, một class Factory được tạo như là lớp cha của tất cả các lớp con thuộc một logic segment (phân đoạn logic) nhất định.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giống như Session Factory được sử dụng để tạo, cập nhật, xóa và thao tác tất cả các đối tượng Session objects.

Chương trình đơn giản với Factory Pattern

Dưới đây chúng ta sẽ xây dựng một chương trình đơn giản với Factory Method để xem nó sẽ hoạt động như thế nào.

Chúng ta sẽ tạo một vài class thuộc một logic segment, mỗi class thực hiện cùng một interface. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một Factory cho các object này.

Animal.java
public interface Animal {
  void eat();
}

Interface chỉ có một Method để thuận tiện cho việc trình bày.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một vài class thực hiện interface này, cụ thể chúng ta sẽ tạo 3 class đó là Dog.java, Cat.javaPig.java.

Dog.java
public class Dog implements Animal{
  public void eat(){
    System.out.println("Con chó khi ăn sẽ kêu gâu gâu!!!");
  }
}
Cat.java
public class Cat implements Animal{
  public void eat(){
    System.out.println("Con mèo khi ăn sẽ kêu meo meo!!!");
  }
}
Pig.java
public class Pig implements Animal{
  public void eat(){
    System.out.println("Con lợn khi ăn sẽ kêu ụt ịt!!!");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một Factory cho các class đã được tạo ở trên.

AnimalFactory.java
public class AnimalFactory {
  public Animal getAnimal(String animal) {
    if(animal.equals(null)) return null;

    if(animal.equalsIgnoreCase("Con chó")) {
      return new Dog();
    } else if(animal.equalsIgnoreCase("Con mèo")) {
      return new Cat();
    } else if(animal.equalsIgnoreCase("Con lợn")) {
      return new Pig();
    }
    return null;
  }
}

Bằng cách này chúng ta có một Factory để khởi tạo các object của mình mà không cần tiếp xúc trực tiếp với các object.

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị két quả để kiểm tra.

Main.java
import java.lang.NullPointerException;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    AnimalFactory animalFactory = new AnimalFactory();

    Animal animal = animalFactory.getAnimal("Con chó");
    animal.eat();

    Animal animal2 = animalFactory.getAnimal("Con mèo");
    animal2.eat();

    Animal animal3 = animalFactory.getAnimal("Con lợn");
    animal3.eat();

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

factory method JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để kiểm tra, cũng như kết thúc hướng dẫn về Factory Pattern ở đây. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Factory Method và cách sử dụng nó trong Java.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top