DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Factory Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này mình sẽ giới thiệu Factory Pattern trong Java. Qua hướng dẫn này giúp các bạn hiểu được Factory Pattern là gì, và cách triển khai nó như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sau đó chúng ta sẽ cùng đi vào một chương trình đơn giản để hiểu được cách sử dụng Factory Method trong Java.

Factory Pattern Java là gì?

The Factory Method, còn được gọi là Factory Pattern, là một design pattern được sử dụng rộng rãi để ra lệnh tạo các object.

Trong Pattern này, một class Factory được tạo như là lớp cha của tất cả các lớp con thuộc một logic segment (phân đoạn logic) nhất định.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giống như Session Factory được sử dụng để tạo, cập nhật, xóa và thao tác tất cả các đối tượng Session objects.

Chương trình đơn giản với Factory Pattern

Dưới đây chúng ta sẽ xây dựng một chương trình đơn giản với Factory Method để xem nó sẽ hoạt động như thế nào.

Chúng ta sẽ tạo một vài class thuộc một logic segment, mỗi class thực hiện cùng một interface. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một Factory cho các object này.

Animal.java
public interface Animal {
  void eat();
}

Interface chỉ có một Method để thuận tiện cho việc trình bày.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một vài class thực hiện interface này, cụ thể chúng ta sẽ tạo 3 class đó là Dog.java, Cat.javaPig.java.

Dog.java
public class Dog implements Animal{
  public void eat(){
    System.out.println("Con chó khi ăn sẽ kêu gâu gâu!!!");
  }
}
Cat.java
public class Cat implements Animal{
  public void eat(){
    System.out.println("Con mèo khi ăn sẽ kêu meo meo!!!");
  }
}
Pig.java
public class Pig implements Animal{
  public void eat(){
    System.out.println("Con lợn khi ăn sẽ kêu ụt ịt!!!");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một Factory cho các class đã được tạo ở trên.

AnimalFactory.java
public class AnimalFactory {
  public Animal getAnimal(String animal) {
    if(animal.equals(null)) return null;

    if(animal.equalsIgnoreCase("Con chó")) {
      return new Dog();
    } else if(animal.equalsIgnoreCase("Con mèo")) {
      return new Cat();
    } else if(animal.equalsIgnoreCase("Con lợn")) {
      return new Pig();
    }
    return null;
  }
}

Bằng cách này chúng ta có một Factory để khởi tạo các object của mình mà không cần tiếp xúc trực tiếp với các object.

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị két quả để kiểm tra.

Main.java
import java.lang.NullPointerException;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    AnimalFactory animalFactory = new AnimalFactory();

    Animal animal = animalFactory.getAnimal("Con chó");
    animal.eat();

    Animal animal2 = animalFactory.getAnimal("Con mèo");
    animal2.eat();

    Animal animal3 = animalFactory.getAnimal("Con lợn");
    animal3.eat();

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

factory method JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để kiểm tra, cũng như kết thúc hướng dẫn về Factory Pattern ở đây. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Factory Method và cách sử dụng nó trong Java.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top