SPRING BOOT
Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java Spring Boot là gì? Tại sao sử dụng Spring Boot trong Java Cài đặt Spring Boot trong Java, code một project Spring Boot cơ bản RESTful API là gì? Cách hoạt động của RESTful API trong Spring Boot RESTful API hoạt động qua giao thức HTTP như thế nào? CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot Java Các thuộc tính của Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf và Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng FreeMarker với Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng JSP và Spring Boot trong Java Cách dùng Logging trong Spring Boot Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào? Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay? Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2 Cách dùng Spring Email trong Spring Boot Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot Cách test RESTful API trong Spring Boot Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Tìm hiểu về Spring Data JPA, xem cách Data JPA giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng hơn nhờ tính năng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi phát triển ứng dụng web, việc tương tác với cơ sở dữ liệu là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, việc xây dựng các truy vấn SQL và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu có thể là một quá trình khó khăn và tốn thời gian. Để giải quyết vấn đề này, Spring Framework đã cung cấp cho chúng ta Spring Data JPA - một công nghệ giúp đơn giản hóa việc tương tác với cơ sở dữ liệu trong Spring Boot.

1. Spring Data JPA là gì?

spring data jpa png

Spring Data JPA

Spring Data JPA là một công nghệ trong Spring Boot cung cấp cho chúng ta các tính năng để dễ dàng tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó là một phần mở rộng của JPA (Java Persistence API) và sử dụng Hibernate để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu.

Tại sao Spring Data JPA được sử dụng trong ứng dụng Spring Boot?

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Với Spring Data JPA, chúng ta không cần phải viết các truy vấn SQL trực tiếp mà có thể sử dụng các phương thức được tạo tự động từ các Repository Interface để thực hiện các truy vấn đó. Ngoài ra, Spring Data JPA cũng cung cấp cho chúng ta các tính năng như Paging and Sorting, Query By Example, Specification, Native Queries, ... giúp tăng tính linh hoạt và hiệu suất trong ứng dụng của chúng ta.

Với Spring Boot, việc tích hợp Spring Data JPA trở nên rất dễ dàng bằng cách chỉ định các phụ thuộc trong file pom.xml và sử dụng các annotations để đánh dấu các Entity và Repository Interface. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng các phương thức được tạo tự động từ Repository Interface để thực hiện các truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng và tiện lợi.

Ưu điểm của Spring Data JPA trong ứng dụng Spring Boot:

 • Tính linh hoạt cao: Spring Data JPA cung cấp cho chúng ta nhiều tính năng như Paging and Sorting, Query By Example, Specification, Native Queries, ... giúp tăng tính linh hoạt và đơn giản hóa việc truy vấn dữ liệu trong ứng dụng.
 • Giảm thiểu sự lặp lại của mã: Spring Data JPA giúp giảm thiểu sự lặp lại của mã thông qua việc tạo tự động các phương thức từ các khai báo Repository Interface, giúp tăng tính linh hoạt và dễ bảo trì cho ứng dụng.
 • Tích hợp tốt với Spring Boot: Spring Data JPA tích hợp tốt với Spring Boot, giúp cho việc sử dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
 • Tính tương thích cao: Spring Data JPA tương thích với nhiều loại cơ sở dữ liệu, bao gồm cả MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, Cassandra, Neo4j, vv. Điều này giúp cho việc chuyển đổi giữa các cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
 • Được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn: Spring Data JPA là một công nghệ phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng lập trình Spring, do đó có rất nhiều tài liệu và hỗ trợ từ cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.
 • Tính bảo mật cao: Spring Data JPA giúp cho việc xử lý các câu lệnh truy vấn dữ liệu trở nên an toàn hơn, vì nó sử dụng các cơ chế bảo mật được tích hợp trong JPA, giúp tránh được các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection.

Nhược điểm của Spring Data JPA trong ứng dụng Spring Boot:

 • Khó khăn khi truy vấn nhiều bảng: Nếu ứng dụng của bạn có nhiều bảng liên quan đến nhau, việc tạo truy vấn có thể trở nên phức tạp và khó khăn hơn.
 • Yêu cầu kiến thức về JPA: Spring Data JPA yêu cầu lập trình viên có kiến thức về JPA để sử dụng hiệu quả tính năng của nó.
 • Hiệu suất có thể bị giảm: Nếu không sử dụng đúng cách hoặc truy vấn không tối ưu, hiệu suất của ứng dụng có thể bị giảm đi.
 • Khó khăn trong việc xử lý các truy vấn phức tạp: Nếu ứng dụng của bạn đòi hỏi các truy vấn phức tạp hoặc có logic xử lý đặc biệt, việc sử dụng Spring Data JPA có thể trở nên khó khăn hơn so với việc sử dụng JDBC trực tiếp.
 • Thời gian học và hiểu quả phụ thuộc vào kinh nghiệm: Việc sử dụng Spring Data JPA đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về JPA và cấu trúc cơ sở dữ liệu, do đó đòi hỏi sự đầu tư thời gian và công sức để học và hiểu rõ các khái niệm và phương pháp sử dụng Spring Data JPA.

2. Cài đặt và cấu hình Spring Data JPA trong ứng dụng Spring Boot

Bạn có thể tham khảo cách tạo dự án với Spring Boot ở các bài viết trước của chúng mình.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để sử dụng Spring Data JPA trong ứng dụng Spring Boot nhé.

Hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thêm dependency vào file pom.xml:

Đầu tiên bạn muốn sử dụng được Spring Data JPA thì bạn cần phải thêm dependency của Spring Data JPA vào file pom.xml

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>

Dependency spring-boot-starter-data-jpa cung cấp một số dependency liên quan đến JPA, bao gồm Hibernate, JDBC và các dependency khác.

Lưu ý rằng bạn cũng cần phải thêm các dependency liên quan đến cơ sở dữ liệu mà bạn đang sử dụng (ví dụ như MySQL connector).

Bước 2: Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu trong file application.properties.

Spring Boot cung cấp một cách để cấu hình database thông qua file application.properties hoặc application.yml. Bạn có thể cấu hình database bằng cách thêm các thuộc tính trong file này. Ví dụ:

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/exampledb
spring.datasource.username=dbuser
spring.datasource.password=dbpass
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

Trong đó:

 • spring.datasource.url: địa chỉ kết nối tới database.
 • spring.datasource.username: tên đăng nhập để truy cập vào database.
 • spring.datasource.password: mật khẩu để truy cập vào database.
 • spring.datasource.driver-class-name: tên của driver để kết nối tới database. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng driver của MySQL.

Bước 3: Tạo các Entity để ánh xạ đến các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Một entity class là một lớp Java đại diện cho một bảng trong database. Trong entity class, các trường của lớp tương ứng với các cột trong bảng. Bạn có thể sử dụng annotation để chỉ định các thuộc tính của entity class.

Ví dụ, để tạo một entity class để ánh xạ với bảng users trong database, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

@Entity
@Table(name = "employees")
public class Employee {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  @Column(name = "name")
  private String name;

  @Column(name = "age")
  private int age;

  // Getters and setters
}

Trong đó:

 • @Entity: annotation này được sử dụng để đánh dấu lớp là một entity class.
 • @Table(name = "users"): annotation này được sử dụng để chỉ định tên của bảng trong database.
 • @Id: annotation này được sử dụng để chỉ định trường id của entity class.
 • @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO): annotation này được sử dụng để chỉ định cách sinh ra giá trị cho trường id. Trong trường hợp này, giá trị của trường id sẽ được sinh tự động bởi hệ thống.

Bước 4: Tạo Repository interface để thao tác với database.

Repository interface là một interface trong Spring Data JPA được sử dụng để thao tác với database. Spring Data JPA sẽ tạo ra các method để thao tác với database dựa trên tên method và kiểu dữ liệu của tham số truyền vào.

Ví dụ, để tạo một repository để thao tác với entity class User, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {
 
  List<User> findByLastName(String lastName);
 
  User findByEmail(String email);
}

Trong đó:

 • @Repository: annotation này được sử dụng để đánh dấu interface là một repository.
 • JpaRepository: đây là một interface trong Spring Data JPA cung cấp các method để thao tác với database. Interface này có hai tham số: kiểu entity và kiểu của trường id của entity.
 • List<User> findByLastName(String lastName): method này được tạo ra tự động bởi Spring Data JPA để tìm kiếm các user có lastName bằng với tham số truyền vào.
 • User findByEmail(String email): method này được tạo ra tự động bởi Spring Data JPA để tìm kiếm một user có email bằng với tham số truyền vào.

Bước 5: Sử dụng Repository để thao tác với database.

Sau khi đã tạo Repository interface, bạn có thể sử dụng nó để thao tác với database trong ứng dụng. Ví dụ, để tạo một user mới, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

@Service
public class UserService {
 
  @Autowired
  private UserRepository userRepository;
 
  public User createUser(User user) {
    return userRepository.save(user);
  }
}

Trong đó:

 • @Service: annotation này được sử dụng để đánh dấu lớp là một service.
 • @Autowired: annotation này được sử dụng để chú thích cho Spring biết rằng nó phải inject một instance của UserRepository vào biến userRepository.
 • userRepository.save(user): method này được tạo ra tự động bởi Spring Data JPA để lưu một user mới vào database.

Bước 6: Sử dụng các phương thức được cung cấp bởi Spring Data JPA để thực hiện các thao tác CRUD với cơ sở dữ liệu:

Tham khảo ví dụ:

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class UserService {
  
  @Autowired
  private UserRepository userRepository;
  
  public List<User> getAllUsers() {
    return userRepository.findAll();
  }
  
  public User createUser(User newUser) {
    return userRepository.save(newUser);
  }
  
  public User updateUser(User userToUpdate) {
    return userRepository.save(userToUpdate);
  }
  
  public void deleteUser(Long userId) {
    userRepository.deleteById(userId);
  }
}

Lưu ý: @Autowired để Spring Boot inject đối tượng UserRepository vào UserService.

Trong đó, getAllUsers() trả về danh sách tất cả các user, createUser() tạo một user mới, updateUser() cập nhật thông tin của một user, và deleteUser() xóa một user theo id.

3. Các tính năng nâng cao

Spring Data JPA cung cấp các tính năng nâng cao như lọc dữ liệu, phân trang, đặt tên các truy vấn tùy chỉnh và sử dụng các annotation để định nghĩa các mối quan hệ giữa các đối tượng.

Pagination: Spring Data JPA cung cấp tính năng phân trang dữ liệu giúp cho việc hiển thị các bản ghi trên các trang web trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta có thể sử dụng phương thức findAll của JpaRepository và truyền tham số PageRequest để xác định số trang và số lượng bản ghi trên mỗi trang.

Ví dụ:

public Page<User> getAllUsers(int pageNumber, int pageSize) {
  Pageable pageable = PageRequest.of(pageNumber, pageSize);
  return userRepository.findAll(pageable);
}

Trong đó, getUsersPage() trả về một trang dữ liệu của các user, với pageNumber là số trang cần lấy và pageSize là số lượng user trên mỗi trang.

Sorting: Spring Data JPA cho phép sắp xếp các bản ghi theo một trường cụ thể hoặc nhiều trường. Chúng ta có thể sử dụng phương thức findAll của JpaRepository và truyền tham số Sort để xác định thứ tự sắp xếp và trường sắp xếp.

Ví dụ:

public List<User> getAllUsersSorted() {
  Sort sort = Sort.by(Sort.Direction.ASC, "name", "age");
  return userRepository.findAll(sort);
}

Query Methods: Spring Data JPA cung cấp các phương thức truy vấn dựa trên các quy ước tên phương thức. Chúng ta có thể đặt tên phương thức với các tiền tố và hậu tố được định nghĩa sẵn như findFirstBy, findTopBy, findBy, countBy và nhiều hơn nữa.

Ví dụ:

public List<User> findByAge(int age);
public User findFirstByOrderByName();
public long countByName(String name);

Native Queries: Spring Data JPA cũng hỗ trợ việc viết các truy vấn tùy chỉnh sử dụng ngôn ngữ SQL hoặc các ngôn ngữ truy vấn khác. Chúng ta có thể sử dụng Annotation @Query để định nghĩa các truy vấn tùy chỉnh.

Ví dụ:

@Query(value = "SELECT * FROM users WHERE age > :age", nativeQuery = true)
public List<User> findAllByAgeGreaterThan(int age);

Specifications: Specifications là một tính năng nâng cao của Spring Data JPA cho phép xây dựng các câu truy vấn phức tạp sử dụng các điều kiện và phép toán logic. Chúng ta có thể sử dụng các API của Criteria API để xây dựng các điều kiện và sử dụng Specification API để kết hợp các điều kiện lại với nhau.

Ví dụ:

public static Specification<User> hasAgeGreaterThan(int age) {
  return (user, cq, cb) -> cb.greaterThan(user.get("age"), age);
}

public List<User> findAll(Specification<User> spec)

Tính năng nâng cao có thể được mở thêm rất nhiều nữa , trên đây mình chỉ liệt kê một số các tính năng nâng cao cơ bản của Spring Data JPA được sử dụng rộng rãi và phổ biến.

4. Các câu hỏi thường gặp

Spring Data JPA là gì?

Spring Data JPA là một trong những module của Spring Data, cung cấp một cách thuận tiện và mạnh mẽ để tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua JPA (Java Persistence API).

JPA là gì?

JPA là Java Persistence API, là một công nghệ ORM (Object-Relational Mapping) tiêu chuẩn cho Java, cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để truy cập và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Spring Boot là gì?

Spring Boot là một framework của Spring giúp xây dựng ứng dụng Java nhanh chóng và dễ dàng, với một số tính năng mặc định giúp giảm độ phức tạp trong việc cấu hình và triển khai ứng dụng.

Tại sao nên sử dụng Spring Data JPA trong ứng dụng Spring Boot?

Spring Data JPA giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa việc tương tác với cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Spring Boot, giảm thiểu độ phức tạp của code và cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho việc truy vấn và quản lý dữ liệu.

Làm thế nào để tích hợp Spring Data JPA vào ứng dụng Spring Boot?

Để tích hợp Spring Data JPA vào ứng dụng Spring Boot, ta cần thêm dependency của Spring Data JPA vào file pom.xml hoặc build.gradle, sau đó cấu hình thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu trong file application.properties hoặc application.yml.

Làm thế nào để tạo một repository trong Spring Data JPA?

Để tạo một repository trong Spring Data JPA, ta chỉ cần tạo một interface extends từ JpaRepository và truyền vào class entity và kiểu dữ liệu của khóa chính.

Làm thế nào để thực hiện các truy vấn đến cơ sở dữ liệu trong Spring Data JPA?

Spring Data JPA cung cấp các phương thức được định nghĩa sẵn để thực hiện các truy vấn đến cơ sở dữ liệu như findBy, findAll, save, delete, count... Ta có thể sử dụng các phương thức này hoặc viết các truy vấn tùy chỉnh bằng cách sử dụng các câu truy vấn JPQL (Java Persistence Query Language) hoặc Native SQL.

5. Kết bài viết

Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng Spring Boot và muốn tìm một công cụ để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả, thì Spring Data JPA là một lựa chọn tuyệt vời. Với những tính năng và lợi ích của mình, Spring Data JPA sẽ giúp cho việc phát triển và quản lý ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công trong việc tích hợp và sử dụng Spring Data JPA trong ứng dụng Spring Boot của mình.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top