Home > Java > Các hàm Java > Phương thức hashCode() trong Object Java

Phương thức hashCode() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức hashCode() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để trả về giá trị hashcode được liên kết với object.

Phương thức hashCode() thuộc class Object trong Java và có thể sử dụng nó mà không cần import thư viện nào cả.

Cú pháp phương thức hashCode() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

bject.hashCode()

Phương thức trả về giá trị hashcode của object.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Giá trị hashcode là một số nguyên được liên kết với mỗi object. Nó được sử dụng để xác định vị trí của các đối tượng trong hashtable (bảng băm).

Ví dụ: chúng ta có obj1 thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức hashCode() để lấy giá trị hashcode của obj1.

obj1.hashCode();

Cách dùng phương thức hashCode() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức hashCode() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức hashCode() với class Object.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //phương thức hashCode() với Object
  Object obj1 = new Object();
  System.out.println("\n\nGiá trị hashcode của obj1 là: "+obj1.hashCode());

  Object obj2 = new Object();
  System.out.println("Giá trị hashcode của obj2 là: "+obj2.hashCode());

  Object obj3 = new Object();
  System.out.println("Giá trị hashcode của obj3 là: "+obj3.hashCode());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

hashcode 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức hashCode() với String và ArrayList.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // phương thức hashCode() với String
  String str = new String();
  System.out.println("\n\nGiá trị hashcode của chuỗi str là: "+str.hashCode());
  // phương thức hashCode() với ArrayList
  ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
  System.out.println("Giá trị hashcode của ArrayList list là: "+list.hashCode());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình có sử dụng ArrayList, vì vậy cần phải import thư viện ArrayList trước khi chạy chương trình nhé: import java.util.ArrayList;

Kết quả:

hashcode 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức hashCode() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức getClass() trong Object Java
Phương thức toString() trong Object Java
Phương thức equals() trong Object Java
Phương thức hashCode() trong Object Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP