CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức toString() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toString() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để chuyển đổi một object thành một string (chuỗi) rồi trả về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức toString() thuộc class Object trong Java và có thể sử dụng nó mà không cần import thư viện nào cả.

Cú pháp phương thức toString() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.toString()

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • object là tên đối tượng của class được trả về.

Phương thức trả về chuỗi sau khi đã chuyển đổi bao gồm: tên class + @ + hashcode của object.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một obj thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj dưới dạng string.

Object obj1 = new Object();
System.out.println(obj1.toString());
//Kết quả ->> java.lang.Object@76ed5528

Như vậy chuỗi trả về sẽ có dạng như mình đã nói ở trên: java.lang.Object (tên class) + @ + 76ed5528 (hashcode của object).

Cách dùng phương thức toString() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức toString() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức toString() với class Object.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // phương thức toString() với class Object
  //khởi tạo Object obj1
  Object obj1 = new Object();
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj1
  System.out.println("\n\n"+obj1.toString()); 

  //khởi tạo Object obj2
  Object obj2 = new Object();
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj2
  System.out.println(obj2.toString()); 

  //khởi tạo Object obj3
  Object obj3 = new Object();
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj3
  System.out.println(obj3.toString()); 

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tostring 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức với mảng arr. Thực hiện truy cập một phần tử và truy cập cả mảng arr để các bạn có thể so sánh kết quả.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //phương thức toString() với mảng
  //khơi tạo mảng array
  String[] array = {"Python", "Java", "C"};
  //sử dụng phương thức toString() với cả mảng array
  System.out.println("\n\nPhương thức toString() với mảng array: "+array.toString()); 
  //sử dụng phương thức toString() với một phần tử trong mảng
  System.out.println("Phương thức toString() với một phần tử trong mảng: "+array[0].toString()); 

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình sử dụng phương thức toString() với một mảng. Tương tự như vậy các bạn có thể sử dụng nó ArrayList, vì class Object là class cha nên mọi class khác đều có thể sử dụng nó.

Kết quả:

tostring 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toString() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải