Home > Word > Thủ Thuật Căn Chỉnh Microsoft Word Chuẩn Quy Định Nhà Nước
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Thủ Thuật Căn Chỉnh Microsoft Word Chuẩn Quy Định Nhà Nước

Xin chào các bạn, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word được sử dụng rộng rãi tại bất cứ nơi đâu, từ các văn phòng tới các nhà trường. Các văn bản hành chính thì việc định dạng trên Word là cực kỳ quan trọng, bạn không nên bỏ lỡ bài viết này, tại đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách căn lề khổ giấy, các định dạng trên phần mềm Microsoft Office Word theo chuẩn của nhà nước quy định đối với các văn bản hành chính nhé!

1. Tải và cài đặt phần mềm Microsoft

Trước đây mình đã viết một bài dẫn liên kết để tải về phần mềm Microsoft Office, các bạn có thể truy cập liên kết này để tải về phần mềm Microsoft Office và tiến hành cài đặt vào hệ thống máy tính bạn.

Khi các bạn cài đặt phần mềm Microsoft Office xong, tiến hành mở Word lên để bắt đầu cấu hình phần mềm này.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh jpg

2. Căn lề trang, khổ giấy trong Word

Mặc định sau khi bạn cài xong Microsoft Office Word thì các lề trang chưa được căn chỉnh chuẩn, bạn không nên sử dụng lề mặc định này để soạn thảo, hãy cấu hình như sau để căn chuẩn lề trang và khổ giấy trong Word.

Đối với Word 2003

Đổi đơn vị đo của thước

Bước 1: Tại giao diện Word 2003 các bạn chọn Tool tìm tới mục Option và lựa chọn thẻ General để thiết lập.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 2 jpg

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 3 jpg

Bước 2: Đổi đơn vị đo từ Inch thành Centimet.

Bước 3: Chọn OK để Xác Nhận thay đổi.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 4 jpg

Hiện thanh thước

Tại giao diện Word 2003 các bạn chọn View chọn mục Ruler để hiện thanh thước.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 5 jpg

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 6 jpg

Cấu hình Định dạng mặc định

Bước 1: Tại giao diện Word 2003 các bạn chọn Format chọn mục Font để cấu hình định dạng. (Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + D để mở nhanh hộp thoại này)

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 7 jpg

Bước 2: Chọn tên phông chữ, cỡ chữ, kiểu dáng (đậm, nghiêng, gạch dưới).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 8 jpg

Bước 3: Chọn vào nút Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 9 jpg

Bước 4: Chọn Yes để Xác lập mặc định.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 10 jpg

Cấu hình khổ giấy A4 và khoảng cách lề

Bước 1: Tại giao diện Word 2003 các bạn chọn File chọn mục Page Setup để cấu hình Trang văn bản.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 11 jpg

Bước 2: Tại thẻ Margins các bạn cấu hình các khoảng cách của lề theo hình sau.

Top (Lề trên): 2cm

Bottom (Lề dưới): 2cm

Left (Lề trái): 3cm

Right (Lề phải): 2cm

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 12 jpg

Bước 3: Chọn khổ giấy dọc Portrait.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 13 jpg

Bước 4: Chuyển sang thẻ Paper để cài đặt trang giấy.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 14 jpg

Bước 5: Tại phần Paper Size các bạn đẩy xuống chọn A4 (21 x 29.7cm) để thiết lập khổ giấy A4.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 15 jpg

Bước 6: Sau khi thiết lập xong khoảng cách lề và khổ giấy A4 các bạn chọn Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 16 jpg

Bước 7: Chọn Yes để Xác lập mặc định.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 17 jpg

Đối với Word 2007

Đổi đơn vị đo của thước

Bước 1: Tại giao diện Word 2007 các bạn chọn nút Office Button tìm tới Word Option để bật tùy chọn cài đặt Word.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 18 jpg

Bước 2: Chọn thẻ Advanced.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 19 jpg

Bước 3: Tìm tới mục Display đổi Inch thành Centimet.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 20 jpg

Bước 4: Chọn OK để Xác Nhận thay đổi

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 21 jpg

Hiện thanh thước

Tại giao diện Word 2007 các bạn chọn View tích vào ô kiểm Ruler để hiện thanh thước.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 22 jpg

Cấu hình Định dạng mặc định

Bước 1: Tại giao diện Word 2007 các bạn chọn Home chọn mục Font để cấu hình định dạng. (Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + D để mở nhanh hộp thoại này).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 23 jpg

Bước 2: Chọn tên phông chữ, cỡ chữ, kiểu dáng (đậm, nghiêng, gạch dưới).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 24 jpg

Bước 3: Chọn vào nút Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 25 jpg

Bước 4: Chọn Yes để Xác lập mặc định.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 26 jpg

Cấu hình khổ giấy A4 và khoảng cách lề

Bước 1: Tại giao diện Word 2007 các bạn chọn Page Layout chọn mục Margins sau đó chọn Custom Margins để cấu hình Trang văn bản.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 27 jpg

Bước 2: Tại thẻ Margins các bạn cấu hình các khoảng cách của lề theo hình sau.

Top (Lề trên): 2cm

Bottom (Lề dưới): 2cm

Left (Lề trái): 3cm

Right (Lề phải): 2cm

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 28 jpg

Bước 3: Chọn khổ giấy dọc Portrait.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 29 jpg

Bước 4: Chuyển sang thẻ Paper để cài đặt trang giấy.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 30 jpg

Bước 5: Tại phần Paper Size các bạn đẩy xuống chọn A4 (21 x 29.7cm) để thiết lập khổ giấy A4.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 31 jpg

Bước 6: Sau khi thiết lập xong khoảng cách lề và khổ giấy A4 các bạn chọn Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 32 jpg

Bước 7: Chọn Yes để Xác lập mặc định.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 33 jpg

Đối với Word 2010

Đổi đơn vị đo của thước

Bước 1: Tại giao diện Word 2010 các bạn chọn File tìm tới Option để bật tùy chọn cài đặt Word.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 34 jpg

Bước 2: Chọn thẻ Advanced.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 35 jpg

Bước 3: Tìm tới mục Display đổi Inch thành Centimet.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 36 jpg

Bước 4: Chọn OK để Xác Nhận thay đổi.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 37 jpg

Hiện thanh thước

Tại giao diện Word 2010 các bạn chọn View tích vào ô kiểm Ruler để hiện thanh thước.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 38 jpg

Cấu hình Định dạng mặc định

Bước 1: Tại giao diện Word 2010 các bạn chọn Home chọn mục Font để cấu hình định dạng. (Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + D để mở nhanh hộp thoại này).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 39 jpg

Bước 2: Chọn tên phông chữ, cỡ chữ, kiểu dáng (đậm, nghiêng, gạch dưới).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 40 jpg

Bước 3: Chọn vào nút Set As Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 41 jpg

Bước 4: Chọn All documents based on the Nomal.dotm template? để cấu hình cho tất cả các bản sau. Sau đó chọn OK để Xác Nhận

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 42 jpg

Cấu hình khổ giấy A4 và khoảng cách lề

Bước 1: Tại giao diện Word 2010 các bạn chọn Page Layout chọn mục Margins sau đó chọn Custom Margins để cấu hình Trang văn bản.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 43 jpg

Bước 2: Tại thẻ Margins các bạn cấu hình các khoảng cách của lề theo hình sau.

Top (Lề trên): 2cm

Bottom (Lề dưới): 2cm

Left (Lề trái): 3cm

Right (Lề phải): 2cm

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 44 jpg

Bước 3: Chọn khổ giấy dọc Portrait.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 45 jpg

Bước 4: Chuyển sang thẻ Paper để cài đặt trang giấy.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 46 jpg

Bước 5: Tại phần Paper Size các bạn đẩy xuống chọn A4 (21 x 29.7cm) để thiết lập khổ giấy A4.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 47 jpg

Bước 6: Sau khi thiết lập xong khoảng cách lề và khổ giấy A4 các bạn chọn Set As Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 48 jpg

Bước 7: Chọn Yes để Xác lập mặc định.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 49 jpg

Đối với Word 2013 và 2016

Đổi đơn vị đo của thước

Bước 1: Tại giao diện Word 2013 (hoặc 2016) các bạn chọn File tìm tới Option để bật tùy chọn cài đặt Word.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 50 jpg

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 51 jpg

Bước 2: Chọn thẻ Advanced.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 52 jpg

Bước 3: Tìm tới mục Display đổi Inch thành Centimet.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 53 jpg

Bước 4: Chọn OK để Xác Nhận thay đổi.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 54 jpg

Hiện thanh thước

Tại giao diện Word 2013 (hoặc 2016) các bạn chọn View tích vào ô kiểm Ruler để hiện thanh thước.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 55 jpg

Cấu hình Định dạng mặc định

Bước 1: Tại giao diện Word 2013 (hoặc 2016) các bạn chọn Home chọn mục Font để cấu hình định dạng. (Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + D để mở nhanh hộp thoại này).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 56 jpg

Bước 2: Chọn tên phông chữ, cỡ chữ, kiểu dáng (đậm, nghiêng, gạch dưới).

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 57 jpg

Bước 3: Chọn vào nút Set As Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 58 jpg

Bước 4: Chọn All documents based on the Nomal.dotm template? để cấu hình cho tất cả các bản sau. Sau đó chọn OK để Xác Nhận.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 59 jpg

Cấu hình khổ giấy A4 và khoảng cách lề

Bước 1: Tại giao diện Word 2013 (hoặc 2016) các bạn chọn Layout chọn mục Margins sau đó chọn Custom Margins để cấu hình Trang văn bản.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 60 jpg

Bước 2: Tại thẻ Margins các bạn cấu hình các khoảng cách của lề theo hình sau.

Top (Lề trên): 2cm

Bottom (Lề dưới): 2cm

Left (Lề trái): 3cm

Right (Lề phải): 2cm

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 61 jpg

Bước 3: Chọn khổ giấy dọc Portrait.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 62 jpg

Bước 4: Chuyển sang thẻ Paper để cài đặt trang giấy.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 63 jpg

Bước 5: Tại phần Paper Size các bạn đẩy xuống chọn A4 (21 x 29.7cm) để thiết lập khổ giấy A4.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 64 jpg

Bước 6: Sau khi thiết lập xong khoảng cách lề và khổ giấy A4 các bạn chọn Set As Default để Xác lập mặc định cho những lần sau.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 65 jpg

Bước 7: Chọn Yes để Xác lập mặc định.

thu thuat can chinh microsoft word chuan quy dinh nha nuoc 20 66 jpg

Vậy là với các hướng dẫn bên trên chi tiết tới từng phiên bản Office Word các bạn cũng có thể tự tay tùy chỉnh Word theo chuẩn nhà nước quy định rồi. Mọi ý kiến đóng góp cũng như nhận xét các bạn vui lòng để lại nhận xét phía bên dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ sớm nhất có thể, chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã đón xem theo dõi.

Profile photo of adminThienIT

ThienIT

Xin chào, mình là Thiện, biệt danh Thiện IT. Mình đã tham gia nhiêu diễn đàn, lĩnh vực mình thích là thủ thuật máy tính.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP