Cách xem các Clients đang kết nối Server qua cổng HTTP / HTTPS

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra xem những địa chỉ IP nào đang truy cập vào máy chủ Apache hoăc Nginx web server thông qua cổng HTTP và HTTPS trên Linux Server.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Linux, mọi dịch vụ (service) đang chạy trên server đều đang lắng nghe các yêu cầu kết nối từ client. Sau khi kết nối với client thành công thì một socket sẽ được tạo.

Socket ở đây chính là sự kết hợp giữa địa chỉ IP Address của client và Port server của bạn, đây là một con số xác định ứng dụng mà máy khác đã kết nối.

Để xem thông tin chi tiết của các socket thì chúng ta sẽ sử dụng dòng lệnh ss, nó sẽ hiển thị thông tin liên quan đến socket network trên máy Linux. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh netstat để xem các kết nối socket đang hoạt động.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Để lấy thông tin thống kê socket của tất cả các máy khách được kết nối với một cổng hoặc dịch vụ cụ thể thì ta dùng một trong hai lệnh sau.

# ss
OR
# netstat

List Network Connections png

Để xem danh sách tất cả client đang kết nối đến dịch vụ HTTP (port 80) và HTTPS (port 443) thì bạn có thể sử dụng ss command hoặc netstat command. Nó sẽ liệt kê tất cả các kết nối cho dù nó đang ở trạng thái nào, và cũng bao gồm cả việc thống kê các UNIX sockets.

# ss -o state established '( sport = :http or sport = :https )'
OR
# netstat -o state established '( sport = :http or sport = :https )'

List Clients Connected to HTTP and HTTPS Ports png

Ngoài ra bạn cũng có thể chạy lệnh sau để liệt kê các port.

# ss -tn src :80 or src :443
OR
# netstat -tn src :80 or src :443

List HTTP and HTTPS Ports Client Connections png

Đây là một bài viết ngắn hướng dẫn cách xem các địa chỉ IP của client nào đang kết nối đến máy chủ thông qua hai dịch vụ HTTP và HTTPS. Chúc bạn thành công.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top