Hướng dẫn cài đặt PHP8 trên Ubuntu 20.04

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP8 trên Ubuntu 20.04, đây là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía server phổ biến hiện nay. Có rất nhiều framework và CMS nổi tiếng được làm từ PHP như: WordPress, OpenCart, Laravel, Zend, .. chính vì vậy, PHP không ngừng nâng cấp để đáp ứng cũng như cạnh tranh với những ngôn ngữ khác.

PHP 8 là phiên bản mới nhất của PHP tính đến thời điểm hiện tại. Nó giới thiệu một số thay đổi đột phá, cải tiến hiệu suất và rất nhiều tính năng mới như trình biên dịch JIT, kiểu union, match expression.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04 và tích hợp nó với Nginx và Apache.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tại thời điểm hiện tại, kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định sẽ là phiên bản PHP 7.4. Chúng ta sẽ cài đặt PHP từ kho lưu trữ ondrej/php PPA.

Các bước thực hiện có thể áp dụng cho Ubuntu 18.04 và tất cả bản phân phối dựa trên Ubuntu, bao gồm Kubuntu, Linux Mint và Elementary OS.

1. Thêm kho lưu trữ ppa:ondrej/php vào Ubuntu

Ondřej Surý, một nhà phát triển Debian, duy trì một kho lưu trữ bao gồm nhiều phiên bản của PHP. Để kích hoạt kho lưu trữ, hãy chạy lần lượt hai lệnh sau:

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Sau khi PPA được kích hoạt là bạn có thể cài đặt PHP 8 rồi đấy.

2. Cài đặt PHP 8 trên Apache

Nếu bạn đang sử dụng Apache làm web server thì có thể xem PHP 8 như là một module, cụ thể như sau.

Bước 1: Cài đặt PHP như là một Apache Module

Chạy lần lượt hai lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0

Khi cài đặt xong bạn hãy restart lại Apache để giúp nó nhận biết được module PHP8 vừa cài đặt xong. Hãy chạy lệnh sau:

sudo systemctl restart apache2

Bước 2: Cấu hình Apache với PHP-FPM

Php-FPM là một FastCGI process manager của PHP. Bạn hãy chạy lệnh sau để cài đặt các gói cần thiết

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid

Theo mặc định thì PHP-FPM sẽ không được load ở Apache, vì vậy bạn phải chạy lệnh sau để kích hoạt nó.

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.0-fpm

Cuối cùng, hãy restart lại Apache để áp dụng những thay đổi.

systemctl restart apache2

3. Cài đặt PHP 8 trên Nginx

Khác với Apache, Nginx không hỗ trợ xử lý các file PHP, vì vậy bạn phải cài đặt PHP-FPM.

Chạy các lệnh sau để cài đặt các gói PHP và PHP FPM:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm

Khi cài đặt xong thì FPM sẽ tự động kích hoạt. Lúc này, nếu bạn muốn kiểm tra trạng thái thì hãy chạy lệnh sau.

systemctl status php8.0-fpm

Kết quả trả về sẽ có dạng như sau:

php8.0-fpm.service - The PHP 8.0 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.0-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-12-03 16:10:47 UTC; 6s ago

Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa domain máy chủ nginx và thêm dòng dưới đây vào để Nginx có thể xử lý các file PHP.

server {

  # . . . other code

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock;
  }
}

Cuối cùng đừng quên restart lại Nginx để áp dụng những thay đổi đó.

sudo systemctl restart nginx

4. Cài đặt PHP extensions

PHP extensions là những thư viện libraries mở rộng những chức năng nào đó trong PHP. Nó được đóng gói lại thành các package và bạn dễ dàng cài đặt bằng lệnh sau:

sudo apt install php8.0-[extname]

Trong đó extname là tên của extension.

Ví dụ, mình sẽ cài đặt MySQL và GD extensions.

sudo apt install php8.0-mysql php8.0-gd

Sau đó hãy khởi động lại Nginx để kích hoạt các extionsion này.

5. Kiểm tra thông tin sau khi cài đặt PHP8 trên Ubuntu

Bây giờ bạn hãy tạo một file PHP bất kì nằm trên server, sau đó nhập đoạn code sau vào:

<?php

phpinfo();

Chạy vào website đang trỏ tới server này thì bạn sẽ thấy két quả nó trả về chính là thông tin của PHP có version 8 mà ta đã cài.

phpinfo JPG

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt PHP8 trên Ubuntu Nginx Server. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Top