DJANGO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Trong việc phát triển web với Django, việc thông báo cho người dùng về các sự kiện như thông báo thành công sau khi thêm mới dữ liệu, cảnh báo khi có lỗi nhập liệu, hoặc thông báo thông tin quan trọng là một phần không thể thiếu. Để làm điều này, Django cung cấp một cơ chế gọi là "Flash Message" (Thông báo tạm thời), là một cách hiệu quả để gửi các thông điệp ngắn đến người dùng và hiển thị chúng trên giao diện người dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài này, mình sẽ đi vào việc tìm hiểu về cách tạo và sử dụng Flash Message trong Django bằng Python. Tiếp đó mình tìm hiểu sẽ các loại Flash Message có sẵn, cách tạo và hiển thị chúng trong ứng dụng Django của mình, cũng như tùy chỉnh Flash Message để phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án. Hãy bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng Flash Message để làm cho ứng dụng web của bạn trở nên thông minh và dễ sử dụng hơn!

Flash Message là gì?

maxresdefault 20 1 jpg

Flash Message trong Django là một cơ chế cho phép gửi các thông điệp tạm thời từ server đến client, thường được sử dụng để hiển thị thông báo cho người dùng sau các hoạt động như gửi biểu mẫu, cập nhật dữ liệu, hoặc xử lý yêu cầu từ phía client. Các Flash Message thường chỉ được hiển thị một lần duy nhất cho người dùng và sẽ biến mất sau khi người dùng chuyển sang một trang web khác hoặc làm mới trang hiện tại.

Trong Django, Flash Message được tạo và gửi từ server bằng cách sử dụng module messages trong django.contrib. Module này cung cấp các hàm để tạo các loại Flash Message như thông tin, cảnh báo, thành công hoặc lỗi, và cung cấp cơ chế để hiển thị chúng trên giao diện người dùng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tóm lại, Flash Message trong Django là một công cụ mạnh mẽ để gửi các thông điệp tạm thời từ server đến client, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp thông tin quan trọng sau các hoạt động trên ứng dụng web.

Tính năng của Flash Message trong Django

Flash Message trong Django cung cấp các tính năng sau:

 • Thông báo tạm thời: Flash Message cho phép gửi các thông điệp tạm thời từ server đến client để hiển thị cho người dùng sau các hoạt động cụ thể trên ứng dụng web.

 • Loại thông điệp đa dạng: Có thể tạo các loại Flash Message khác nhau như thông tin, cảnh báo, thành công hoặc lỗi, phù hợp với mục đích và nội dung của thông điệp.

 • Hiển thị một lần duy nhất: Các Flash Message thường chỉ hiển thị một lần duy nhất cho người dùng và sẽ tự động biến mất sau khi người dùng thực hiện một hành động khác trên ứng dụng web.

 • Dễ dàng sử dụng: Django cung cấp module messages trong django.contrib, giúp quản lý và hiển thị Flash Message một cách dễ dàng trên giao diện người dùng.

 • Tích hợp linh hoạt: Có thể tích hợp Flash Message trong mọi phần của ứng dụng Django, từ xử lý biểu mẫu đến các hoạt động xử lý dữ liệu khác.

 • Tăng trải nghiệm người dùng: Flash Message giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp thông tin quan trọng và phản hồi sau các hoạt động trên ứng dụng web.

Sử dụng Flash Message trong Django bằng Python

Importing và sử dụng module messages

Để sử dụng Flash Message trong Django, ta cần import module messages từ django.contrib và sau đó sử dụng các hàm có sẵn trong module này. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

from django.contrib import messages
from django.shortcuts import redirect

#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
def my_view(request):
  messages.success(request, 'Đây là một thông báo thành công!')
  return redirect('some-view')

Trong ví dụ này, khi view function my_view được gọi, một Flash Message loại thành công sẽ được tạo và gắn vào request. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển hướng đến view some-view.

Các loại Flash Message trong Django

Debug messages: Thông điệp debug thường được sử dụng cho mục đích gỡ lỗi và không nên xuất hiện trong môi trường sản phẩm.

messages.debug(request, 'This is a debug message.')

Informational messages: Thông điệp thông tin thông báo cho người dùng về các sự kiện quan trọng hoặc thông tin cần thiết.

messages.info(request, 'This is an informational message.')

Success messages: Thông điệp thành công thông báo cho người dùng về kết quả thành công của một hoạt động nào đó.

messages.success(request, 'This is a success message.')

Warning messages: Thông điệp cảnh báo thông báo cho người dùng về các vấn đề có thể gặp phải hoặc cần chú ý.

messages.warning(request, 'This is a warning message.')

Error messages: Thông điệp lỗi thông báo cho người dùng về các lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.

messages.error(request, 'This is an error message.')

Cách tạo và hiển thị Flash Message

Tạo Flash Message trong view function

from django.contrib import messages

#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
def my_view(request):
  if some_condition:
    messages.success(request, 'Operation was successful.')
  else:
    messages.error(request, 'An error occurred.')

Hiển thị Flash Message trong template

{% if messages %}
  <ul class="messages">
    {% for message in messages %}
      <li{% if message.tags %} class="{{ message.tags }}"{% endif %}>{{ message }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
{% endif %}

Trong template, chúng ta sử dụng một vòng lặp để lặp qua các Flash Message trong biến messages và hiển thị chúng dưới dạng danh sách.

Thực hành tạo và sử dụng Flash Message trong Django

Chuẩn bị project Django

Đầu tiên, tạo một project Django mới bằng lệnh sau:

django-admin startproject myproject

Tiếp theo, di chuyển vào thư mục project mới:

cd myproject

Tạo một ứng dụng Django bên trong project:

python manage.py startapp myapp

Bây giờ mình đã chuẩn bị xong môi trường để thực hành tạo và sử dụng Flash Message trong Django.

Tạo Flash Message trong view function

Trong view function, ta sử dụng module messages để tạo các loại Flash Message khác nhau và gắn chúng vào request. Dưới đây là một ví dụ:

from django.contrib import messages
from django.shortcuts import render, redirect

#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
def my_view(request):
  if some_condition:
    messages.success(request, 'Thành công! Đã thêm một mục mới.')
  else:
    messages.error(request, 'Lỗi! Không thể thêm mục mới.')
  return redirect('home')

django flash messages success message pngdjango flash messages error message png

Trong ví dụ này, nếu điều kiện some_condition được thỏa mãn, một Flash Message thành công sẽ được tạo và gắn vào request. Ngược lại, nếu điều kiện không thỏa mãn, một Flash Message lỗi sẽ được tạo và gắn vào request. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang home.

Hiển thị Flash Message trong template

Trong template, ta sử dụng một vòng lặp để lặp qua các Flash Message trong biến messages và hiển thị chúng cho người dùng. Dưới đây là một ví dụ:

{% if messages %}
  <ul class="messages">
    {% for message in messages %}
      <li{% if message.tags %} class="{{ message.tags }}"{% endif %}>{{ message }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
{% endif %}

Kiểm tra và kiểm soát hiển thị của Flash Message

Để kiểm tra và kiểm soát hiển thị của Flash Message, bạn có thể sử dụng các loại Flash Message khác nhau (thành công, thông tin, cảnh báo, lỗi) trong view function của bạn và xem chúng được hiển thị như thế nào trong template. Bạn cũng có thể kiểm soát việc hiển thị của Flash Message bằng cách sử dụng các điều kiện trong view function và template.

Tùy chỉnh Flash Message trong Django bằng Python

Thay đổi kiểu dáng và giao diện của Flash Message

Bạn có thể tùy chỉnh kiểu dáng và giao diện của Flash Message bằng cách sử dụng CSS để áp dụng các quy tắc trang trí cho các lớp CSS được tạo ra bởi Django cho mỗi loại Flash Message (thành công, thông tin, cảnh báo, lỗi).

Ví dụ, để thay đổi màu nền của Flash Message thành công sang màu xanh lá cây, bạn có thể thêm đoạn mã CSS sau vào tệp CSS của bạn:

.success {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}

Tùy chỉnh thời gian hiển thị và tự động ẩn Flash Message

Django không cung cấp cơ chế tích hợp sẵn để tùy chỉnh thời gian hiển thị hoặc tự động ẩn Flash Message. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng JavaScript để điều chỉnh các hiệu ứng hiển thị và ẩn của Flash Message.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng JavaScript để tự động ẩn các Flash Message sau một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là một đoạn mã JavaScript đơn giản để thực hiện điều này:

// Tự động ẩn Flash Message sau 5 giây
setTimeout(function() {

#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  document.querySelectorAll('.messages li').forEach(function(message) {
    message.style.display = 'none';
  });
}, 5000);

Trong đoạn mã này, tất cả các Flash Message sẽ được ẩn tự động sau 5 giây. Bạn có thể điều chỉnh thời gian chờ bằng cách thay đổi giá trị 5000 (đơn vị tính là mili-giây).

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về cách tạo và sử dụng Flash Message trong Django bằng Python. Mình cũng đã tìm hiểu về ý nghĩa của Flash Message, các tính năng của nó và cách sử dụng chúng trong Django.

Mình đã học cách import và sử dụng module messages, cũng như các loại Flash Message khác nhau như Debug messages, Informational messages, Success messages, Warning messages và Error messages. Sau đó đã thực hành tạo và hiển thị Flash Message trong view function và template, và kiểm tra cũng như kiểm soát hiển thị của Flash Message.

Cuối cùng, là về cách tùy chỉnh kiểu dáng và giao diện của Flash Message bằng CSS, cũng như cách tùy chỉnh thời gian hiển thị và tự động ẩn của chúng bằng JavaScript.

Hy vọng rằng thông qua chủ đề này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách tạo và sử dụng Flash Message trong Django và có thêm kiến thức để phát triển ứng dụng web của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top