DJANGO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Sử dung range trong Django ORM với Python

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng range trong Django để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong khoảng giữa hai giá trị hay không. Việc sử dụng range giúp bạn dễ dàng thực hiện các truy vấn so sánh trên cơ sở dữ liệu, tương đương với toán tử BETWEEN trong SQL. Điều này rất hữu ích trong việc lọc dữ liệu và thực hiện các thao tác tìm kiếm một cách hiệu quả và chính xác hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về toán tử BETWEEN trong SQL với Django

Trong SQL, bạn sử dụng toán tử BETWEEN để kiểm tra xem một giá trị có nằm giữa hai giá trị hay không:

field_name BETWEEN low_value AND high_value

Nó tương đương với:

field_name >= low_value AND field_name <= high_value

Toán tử BETWEEN trả về true nếu field_name nằm giữa low_valuehigh_value. Ngược lại, nó trả về false.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng Django range với số

Trong Django, tương đương với toán tử BETWEEN là range:

Entity.objects.filter(field_name__range=(low_value, high_value))

Ví dụ, bạn có thể tìm các nhân viên có id nằm giữa 1 và 5 bằng cách sử dụng range như sau:

Employee.objects.filter(id__range=(1, 5))

Trong nội bộ, Django thực thi truy vấn sau:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
 WHERE "hr_employee"."id" BETWEEN 1 AND 5

Sử dụng Django range với ngày

Ngoài số và chuỗi, range còn hoạt động với ngày. Ví dụ, đoạn mã sau trả về tất cả các nhiệm vụ công việc bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020:

Assignment.objects.filter(begin_date__range=(start_date, end_date))

Trong nội bộ, Django thực thi truy vấn sau:

SELECT "hr_assignment"."id",
    "hr_assignment"."employee_id",
    "hr_assignment"."job_id",
    "hr_assignment"."begin_date",
    "hr_assignment"."end_date"
 FROM "hr_assignment"
 WHERE "hr_assignment"."begin_date" BETWEEN '2020-01-01'::date AND '2020-03-31'::date

NOT BETWEEN

Toán tử NOT phủ định toán tử BETWEEN:

field_name NOT BETWEEN (low_value, high_value)

Nói cách khác, NOT BETWEEN trả về true nếu một giá trị không nằm trong khoảng các giá trị. Nó tương đương với:

field_name < low_value OR field_value > high_value

Trong Django, bạn có thể sử dụng đối tượng Q với range để kiểm tra xem một giá trị có nằm ngoài khoảng hay không:

Entity.objects.filter(~Q(field_name__range=(low_value, high_value)))

Ví dụ, bạn có thể tìm các nhân viên có id không nằm trong khoảng (1, 5):

Employee.objects.filter(~Q(id__range=(1, 5)))

Trong nội bộ, Django thực thi truy vấn sau:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
 WHERE NOT ("hr_employee"."id" BETWEEN 1 AND 5)

Kết bài

Sử dụng Django range để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một khoảng giá trị hay không là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong việc xử lý và lọc dữ liệu. Bằng cách áp dụng range, bạn có thể dễ dàng thực hiện các truy vấn phức tạp mà không cần viết nhiều mã phức tạp. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn đảm bảo tính chính xác và dễ dàng bảo trì cho ứng dụng của bạn. Việc hiểu và áp dụng range đúng cách sẽ giúp bạn khai thác tối đa khả năng của Django trong việc quản lý cơ sở dữ liệu.

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top