DJANGO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Trước khi bắt đầu xây dựng một web hoàn chỉnh trong Django, việc hiểu về Migration là một phần quan trọng không thể bỏ qua. Migration trong Django không chỉ giúp bạn quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách linh hoạt mà còn đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi triển khai ứng dụng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Migration là quá trình tự động tạo và áp dụng các thay đổi vào cấu trúc cơ sở dữ liệu dựa trên các thay đổi bạn thực hiện trên các Model trong Django. Bằng cách này, Migration không chỉ giúp bạn duy trì và cập nhật cấu trúc dữ liệu một cách dễ dàng mà còn giảm thiểu rủi ro khi triển khai ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau.

Trong bài viết này, mình sẽ đi vào tìm hiểu việc tạo và quản lý Migration trong Django. Mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng các lệnh makemigrations và migrate, cũng như các kỹ thuật điều chỉnh và tùy chỉnh Migration để đáp ứng nhu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn. Hãy cùng freetuts.net chi tiết hơn về quá trình quan trọng này của Django!

Migration là gì?

OIP 20 15 jpg

Trong Django, Migration là quá trình tự động tạo và áp dụng các thay đổi vào cấu trúc cơ sở dữ liệu dựa trên các thay đổi bạn thực hiện trên các Model của ứng dụng. Điều này cho phép bạn duy trì và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách linh hoạt và nhất quán khi phát triển ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cụ thể, khi bạn thay đổi các trường hoặc thêm/xóa Model trong Django, bạn sẽ sử dụng Migration để:

 • Tạo các file Migration mới: Django sẽ tự động tạo các tệp Migration mới dựa trên các thay đổi bạn thực hiện trên Model.
 • Áp dụng các thay đổi vào cơ sở dữ liệu: Khi bạn chạy lệnh migrate, Django sẽ tự động áp dụng các thay đổi được xác định trong các tệp Migration vào cơ sở dữ liệu.

Migration giúp bạn duy trì tính nhất quán của cấu trúc cơ sở dữ liệu khi triển khai ứng dụng trên nhiều môi trường và khi làm việc với nhiều nhóm phát triển.

Tại sao cần sử dụng Migration trong Django?

Sử dụng Migration trong Django là cần thiết vì nó mang lại một số lợi ích quan trọng:

 • Tự động hóa quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu: Migration cho phép bạn thực hiện các thay đổi vào cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách tự động dựa trên các thay đổi trong Model của ứng dụng Django. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ phát sinh lỗi do việc thực hiện các thay đổi thủ công.

 • Duy trì tính nhất quán của cơ sở dữ liệu: Bằng cách sử dụng Migration, bạn có thể đảm bảo rằng cấu trúc cơ sở dữ liệu được duy trì nhất quán trên mọi môi trường phát triển, từ môi trường cục bộ đến môi trường triển khai.

 • Dễ dàng hợp tác và chia sẻ mã nguồn: Migration giúp đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm phát triển sử dụng cùng một phiên bản của cấu trúc cơ sở dữ liệu, từ đó giúp hạn chế xung đột và đảm bảo tính nhất quán giữa các phiên bản của ứng dụng.

 • Quản lý lịch sử thay đổi: Django tự động tạo và duy trì lịch sử các thay đổi vào cơ sở dữ liệu thông qua Migration. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi các thay đổi, xem lại lịch sử và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Các lệnh Migration trong Django bằng Python

Lệnh makemigrations

Giới thiệu về lệnh makemigrations

Lệnh makemigrations trong Django được sử dụng để tạo các tập tin migration dựa trên các thay đổi mới trong model của ứng dụng Django.

Sử dụng lệnh makemigrations để tạo migration

Để tạo migration, bạn có thể sử dụng lệnh makemigrations kèm theo tên của ứng dụng Django hoặc không có đối số nào nếu bạn muốn tạo migration cho tất cả các ứng dụng Django trong dự án của mình.

Ví dụ:

python manage.py makemigrations    # Tạo migration cho tất cả các ứng dụng Django
python manage.py makemigrations myapp # Tạo migration cho ứng dụng có tên là myapp

Lệnh migrate

Giới thiệu về lệnh migrate

Lệnh migrate trong Django được sử dụng để áp dụng các file migration đã được tạo vào cơ sở dữ liệu.

Sử dụng lệnh migrate để áp dụng migration

Để áp dụng migration, bạn chỉ cần chạy lệnh migrate mà không cần bất kỳ đối số nào.

Ví dụ:

python manage.py migrate

Lệnh sqlmigrate

Giới thiệu về lệnh sqlmigrate

Lệnh sqlmigrate trong Django được sử dụng để hiển thị các lệnh SQL được tạo dựa trên các tập tin migration.

Sử dụng lệnh sqlmigrate để xem SQL được tạo dựa trên model

Để xem các lệnh SQL được tạo cho một tập tin migration cụ thể, bạn cần chỉ định tên ứng dụng và tên migration.

Ví dụ:

python manage.py sqlmigrate myapp 0001  # Xem SQL được tạo cho migration đầu tiên của ứng dụng có tên là myapp

Quản lý Migration Django trong Python

Xem trạng thái của Migration

Sử dụng lệnh showmigrations để liệt kê các migration và trạng thái của chúng

Lệnh showmigrations trong Django được sử dụng để hiển thị trạng thái của các migration cho từng ứng dụng Django.

Ví dụ:

python manage.py showmigrations
 1. Kết quả sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng và các migration đã được áp dụng, cũng như các migration chưa áp dụng.

Quản lý lịch sử Migration

Lưu ý về quản lý và xử lý xung đột Migration: Khi làm việc với migration trong Django, có một số lưu ý cần quan tâm:

Ví dụ:

 • Luôn kiểm tra xem các thay đổi trong migration có ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu không.
 • Tránh thay đổi tên các trường hoặc xóa các trường quan trọng mà không cân nhắc kỹ lưỡng.
 • Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm làm việc đều biết về các thay đổi trong migration và không ghi đè lên nhau mà không phối hợp.
 • Sử dụng công cụ quản lý phiên bản như Git để theo dõi các thay đổi và phục hồi lại trạng thái trước nếu cần thiết.
# Chạy lệnh showmigrations để kiểm tra trạng thái của các migration
python manage.py showmigrations
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Xem thông tin chi tiết về một migration cụ thể
python manage.py showmigrations myapp

Thực hành tạo và áp dụng Migration Django trong Python

Tạo Model mới

Để tạo một model mới trong Django, bạn cần chỉ định các trường và thuộc tính cho model đó trong file models.py của ứng dụng Django.

Ví dụ:

from django.db import models
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
class MyModel(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=100)
  age = models.IntegerField()
  email = models.EmailField()

Trong ví dụ này, mình đã tạo một model mới có tên MyModel với các trường name, age, và email.

Sử dụng lệnh makemigrations để tạo Migration

Lệnh makemigrations trong Django được sử dụng để tạo các migration dựa trên thay đổi trong model.

Ví dụ:

python manage.py makemigrations

Khi bạn chạy lệnh này, Django sẽ tự động phát hiện các thay đổi trong model và tạo các file migration tương ứng.

Sử dụng lệnh migrate để áp dụng Migration

Lệnh migrate trong Django được sử dụng để áp dụng các migration đã được tạo vào cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

python manage.py migrate

Khi bạn chạy lệnh này, Django sẽ thực hiện các thay đổi trong cơ sở dữ liệu dựa trên các migration đã được tạo trước đó.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về quá trình tạo và quản lý Migration trong Django. Migration là một công cụ mạnh mẽ giúp quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu và các thay đổi trong model một cách dễ dàng và an toàn.

Bạn cũng đã tìm hiểu về các lệnh cơ bản như makemigrations để tạo migration dựa trên thay đổi trong model và migrate để áp dụng các migration đã được tạo vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, chúng ta cũng đã thảo luận về cách quản lý và xem trạng thái của các migration.

Bằng việc hiểu rõ về quy trình Migration, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thay đổi trong cơ sở dữ liệu một cách tự tin và an toàn khi phát triển ứng dụng Django của mình.

Cùng chuyên mục:

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Top