JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kết nối MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài này bạn sẽ được học cách kết nối MySQL bằng cách sử dụng thư viện Java JDBC Connection, đây là bước đầu và quan trọng nhất khi bạn muốn xử lý database trong Java JDBC.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để kết nối với MySQL từ một chương trình Java thì bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Load thư viện MySQL Connector/J vào trong dự án của bạn.
 • Tạo một Object mới từ class DriverManager, sau đó là bạn có thể thực hiện kết nối.

1. Load thư viện MySQL Connector/J

Để load thư viện MySQL Connector/J thì bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại Netbeans IDE bạn hãy tạo một project, sau đó click chuột phải và chọn properties từ menu xổ xuống. Như trong hình dưới đây mình đã đặt tên là MySQLJDBC.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

mysql jdbc project properties jpg

Bước 2: Tai phía bên tay tráibạn hãy chọn vào Libraries, sau đó click vào button Add JAR folder.

mysql jdbc choose library jpg

Bước 3: Một hộp thoại xuất hiện, bạn hãy tìm đến thư mục cài đặt MySQL Connector/J mà bạn đã thực hiện ở bài trước.

mysql jdbc add jar jpg

jar file added jpg

2. Kết nối MySQL bằng Java JDBC Connection

Đầu tiên bạn hãy import ba class quan trọng nhất vào dự án, đó là SQLException, DriverManager, và Connection từ java.sql.* package.

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

Tiếp theo hãy gọi phương thức getConnection() từ class DriverManager để khởi tạo Connection Object.

Sẽ có ba tham số bạn cần truyền vào phương thức này:

 • url: Đây là chuỗi kết nối database. Đối với MySQL thì nó có dạng như sau jdbc:mysql://localhost:3306/mysqljdbc, tức là bạn đang kết nối với máy chủ localhost, cổng 3306 và cơ sở dữ liệu tên là mysqljdbc.
 • user: Tên đăng nhập của User kết nối vào database
 • password: Mật khẩu của User.
Connection conn = null;
try {
  // db parameters
  String url    = "jdbc:mysql://localhost:3306/mysqljdbc";
  String user   = "root";
  String password = "secret";
	
  // create a connection to the database
  conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
  // more processing here
  // ...	
} catch(SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
} finally {
	try{
      if(conn ! null)
       conn.close()
	}catch(SQLException ex){
      System.out.println(ex.getMessage())
	}
}

Nếu quá trình đăng nhập không thành công bởi một số lý do như: Mật khẩu sai, tên đăng nhập sai, cổng kết nối không tồn tại, database không tồn tại, lúc này sẽ phát sinh ra lỗi SQLException. Vì vậy khi kết nối database bạn nên đặt nó trong khối try ... cache để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra sau khi sử dụng xong bạn nên tắt kết nối ngay để tránh bị tấn công vào dữ liệu. Để tắt kết nối khá đơn giản, bạn chỉ cần gọi phương thức close() trong Connection Object mà bạn đã tạo ra.

Từ Java 7 trở lên có một câu lệnh hay khác gọi là try-with-resource cho phép bạn đơn giản hóa mã ở trên như sau:

// db parameters
String url    = "jdbc:mysql://localhost:3306/mysqljdbc";
String user   = "root";
String password = "secret";

Connection conn = null;

try(conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);) {
	// processing here
} catch(SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Nó tự động gọi phương thức close() của đối tượng Connection sau khi chương trình kết thúc. Như bạn có thể thấy chương trình trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Tuy nhiên thực tế bạn không nên sử dụng cách này, bởi nó sẽ gặp một số vấn đề như: Khi bạn đổi database hoặc thông số kết nối thì phải sửa khá nhiều vị trí, đồng thời không được bảo mật khi mã nguôn có quá nhiều nơi kết nối.

Để tránh tạo mã cứng kết nối như vậy thì ta có giải pháp khá hay, đó là tạo ra một file chứa những thông số kết nối này. Lúc nay nếu thay đổi gì thì chỉ cần vào file này thực hiện là được.

Mình tạo một file tên là db.properties với nội dung như sau:

# MySQL DB parameters
user=root
password=secret
url=jdbc:mysql://localhost:3306/mysqljdbc

Để sử dụng nhưng thuộc tính này thì mình sẽ viết lại đoạn code kết nối như sau:

Connection conn = null;

try(FileInputStream f = new FileInputStream("db.properties")) {
  // load the properties file
  Properties pros = new Properties();
  pros.load(f);

  // assign db parameters
  String url    = pros.getProperty("url");
  String user   = pros.getProperty("user");
  String password = pros.getProperty("password");
  // create a connection to the database
  conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
} catch(IOException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
} finally {
  try{
    if(conn != null)
      conn.close();
  }catch(SQLException ex){
    System.out.println(ex.getMessage());
  }
  
}

Với mõi lần tương tác đến MySQL thì bạn sẽ tạo ra một két nối mới, điều này khiến chương trình tốn quá nhiều bộ nhớ để lưu trữ nhưng đối tượng connection đó.

Vì vậy ta nên tạo ra một class riêng và nơi nào muốn sử dụng thì chỉ cần gọi đến là được.

package org.mysqltutorial;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;

/**
 *
 * @author mysqltutorial.org
 */
public class MySQLJDBCUtil {

  /**
   * Get database connection
   *
   * @return a Connection object
   * @throws SQLException
   */
  public static Connection getConnection() throws SQLException {
    Connection conn = null;

    try (FileInputStream f = new FileInputStream("db.properties")) {

      // load the properties file
      Properties pros = new Properties();
      pros.load(f);

      // assign db parameters
      String url = pros.getProperty("url");
      String user = pros.getProperty("user");
      String password = pros.getProperty("password");
      
      // create a connection to the database
      conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
    } catch (IOException e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
    return conn;
  }

}

Như vậy là trong bài này mình đã hướng dẫn xong cách kết nối với MySQL trong Java JDBC Driver. Chúc bạn thực hiện thành công, và gặp lại bạn ở những bài tiếp theo nhé.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top