Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Trong bài này mình sẽ tổng hợp những hàm nhập xuất IO (thư viện iostream) trong C / C++, đây là thư viện đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý nhập xuất dữ liệu với các thiết bị ngoại vi.

Danh sách các hàm iostream
Hàm cerr() trong C / C++
Hàm cin() trong C / C++
Hàm clog() trong C / C++
Hàm cout() trong C / C++
Profile photo of adminQuyenNguyen

QuyenNguyen

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP