CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cout() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cout trong C / C++. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cout là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cout trong C / C++

Hàm cout là một thể hiện của lớp iostream. Nó được sử dụng để tạo đầu ra trên thiết bị đầu ra tiêu chuẩn, thông thường là màn hình hiển thị. Dữ liệu cần thiết để hiển thị lên màn hình được chèn vào luồng đầu ra bằng toán tử "<<".

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cout << varName;

Hoặc

cout << "Some String";

Ngoài ra còn có thể sử dụng nhiều lần với các biến và chuỗi khác nhau.

cout << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Hàm cout cũng có thể sử dụng kèm theo với các hàm thành viên khác như put(), write(), ... .

 • cout.put (char & ch): Hiển thị ký tự được lưu trữ bởi ch.
 • cout.write (char * str, int n): Hiển thị n ký tự đầu tiên đọc từ str.
 • cout.setf (option): Đặt một tùy chọn nhất định. Các tùy chọn thường được sử dụng là trái, phải, ...
 • cout.unsetf (option): Bỏ đặt một tùy chọn đã cho.

Cách dùng hàm cout trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cout để các bạn có thể so sánh nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện khai báo hai biến a và b. Sau đó yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào rồi sử dụng hàm cout để in tổng hai số.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến a và b
 int a,b;
 //sử dụng hàm cout và cin yêu cầu nhập vào hai số a và b
 cout<<"Nhập vào số a: ";
 cin >> a;
 cout<<"Nhập vào số b: ";
 cin >> b;
 //sử dụng hàm cout để hiển thị tổng a và b
 cout<<"Tổng của a và b là: "<< a + b;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo một biến str kiểu char. Sau đó gán dữ liệu cho nó rồi sử dụng hàm cout để in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str với dữ liệu "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm cout để hiển thị str
 cout<<str;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm cout trong C / C++. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++, vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top