CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cout() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cout trong C / C++. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cout là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cout trong C / C++

Hàm cout là một thể hiện của lớp iostream. Nó được sử dụng để tạo đầu ra trên thiết bị đầu ra tiêu chuẩn, thông thường là màn hình hiển thị. Dữ liệu cần thiết để hiển thị lên màn hình được chèn vào luồng đầu ra bằng toán tử "<<".

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cout << varName;

Hoặc

cout << "Some String";

Ngoài ra còn có thể sử dụng nhiều lần với các biến và chuỗi khác nhau.

cout << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Hàm cout cũng có thể sử dụng kèm theo với các hàm thành viên khác như put(), write(), ... .

 • cout.put (char & ch): Hiển thị ký tự được lưu trữ bởi ch.
 • cout.write (char * str, int n): Hiển thị n ký tự đầu tiên đọc từ str.
 • cout.setf (option): Đặt một tùy chọn nhất định. Các tùy chọn thường được sử dụng là trái, phải, ...
 • cout.unsetf (option): Bỏ đặt một tùy chọn đã cho.

Cách dùng hàm cout trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cout để các bạn có thể so sánh nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện khai báo hai biến a và b. Sau đó yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào rồi sử dụng hàm cout để in tổng hai số.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến a và b
 int a,b;
 //sử dụng hàm cout và cin yêu cầu nhập vào hai số a và b
 cout<<"Nhập vào số a: ";
 cin >> a;
 cout<<"Nhập vào số b: ";
 cin >> b;
 //sử dụng hàm cout để hiển thị tổng a và b
 cout<<"Tổng của a và b là: "<< a + b;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo một biến str kiểu char. Sau đó gán dữ liệu cho nó rồi sử dụng hàm cout để in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str với dữ liệu "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm cout để hiển thị str
 cout<<str;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm cout trong C / C++. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++, vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top