banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clog() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm clog() trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm clog là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm clog() trong C / C++

Hàm clog là một thể hiện của lớp iostream và được sử dụng để hiển thị lỗi nhưng không giống như cerr. Lỗi được đưa vào bộ đệm lần đầu và được lưu trữ trong bộ đệm cho đến khi được lấp đầy. Khi thông báo lỗi cũng sẽ được hiển thị lên màn hình.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

clog << varName;

Hoặc

clog << "Some String";

Ngoài ra có thể sử dụng nhiều lần với các biến và các chuỗi khác nhau.

clog << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm clog() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm clog. Một ví dụ sẽ xuất biến đã gán dữ liệu sẵn và một ví dụ sẽ xuất dòng thông báo lỗi ra màn hình.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo một biến fileName có kiểu dữ liệu là char. Sau đó khởi tạo cho nó giá trị là "Freetuts.net" rồi gọi hàm clog và in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo và khởi tạo biến fileName với dữ liệu là "Freetuts.net"
  char fileName[] = "Freetuts.net";
  //sử dụng hàm clog để in biến fileName ra màn hình
	clog << fileName << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clog 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in dòng thông báo lỗi ra màn hình bằng cách sử dụng hàm clog.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
//sử dụng hàm clog để in dòng thông báo lỗi cho người dùng
	clog << "Đã gặp lỗi, xin vui lòng thử lại !!" << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clog 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clog trong C / C++. Ở các ví nhỏ như thế này chúng ta sẽ không thấy sự khác nhau giữa các hàm cerr, cout, clog. Nhưng đối với các ứng dụng lớn thì cách thức sử dụng các hàm này rất khác nhau.

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top