CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clog() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm clog() trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm clog là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm clog() trong C / C++

Hàm clog là một thể hiện của lớp iostream và được sử dụng để hiển thị lỗi nhưng không giống như cerr. Lỗi được đưa vào bộ đệm lần đầu và được lưu trữ trong bộ đệm cho đến khi được lấp đầy. Khi thông báo lỗi cũng sẽ được hiển thị lên màn hình.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

clog << varName;

Hoặc

clog << "Some String";

Ngoài ra có thể sử dụng nhiều lần với các biến và các chuỗi khác nhau.

clog << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm clog() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm clog. Một ví dụ sẽ xuất biến đã gán dữ liệu sẵn và một ví dụ sẽ xuất dòng thông báo lỗi ra màn hình.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo một biến fileName có kiểu dữ liệu là char. Sau đó khởi tạo cho nó giá trị là "Freetuts.net" rồi gọi hàm clog và in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo và khởi tạo biến fileName với dữ liệu là "Freetuts.net"
  char fileName[] = "Freetuts.net";
  //sử dụng hàm clog để in biến fileName ra màn hình
	clog << fileName << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clog 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in dòng thông báo lỗi ra màn hình bằng cách sử dụng hàm clog.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
//sử dụng hàm clog để in dòng thông báo lỗi cho người dùng
	clog << "Đã gặp lỗi, xin vui lòng thử lại !!" << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clog 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clog trong C / C++. Ở các ví nhỏ như thế này chúng ta sẽ không thấy sự khác nhau giữa các hàm cerr, cout, clog. Nhưng đối với các ứng dụng lớn thì cách thức sử dụng các hàm này rất khác nhau.

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top