CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cerr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cerr() trong C / C++. Đây là một trong các hàm nhập xuất cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cerr là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó thì hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cerr() trong C / C++

Cerr là dòng lỗi tiêu chuẩn được sử dụng để xuất ra các lỗi, nó là một thể hiện của lớp iostream. Hàm cerr thường được sử dụng khi chúng ta cần hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức và không lưu thông báo lỗi để hiển thị sau này.

Hàm cerr được sử dụng chung với toán tử chèn "<<" để hiển thị một dòng ký tự, cú pháp chung là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cerr << varName;

Hoặc

cerr << "Some String";

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nhiều lần với sự kết hợp của các biến, chuỗi và trình điều khiển (endl).

cerr << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm cerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cerr. Ví dụ đầu tiên mình sẽ sử dụng để xuất một biến gán sẵn dữ liệu và ví dụ thứ hai mình sẽ xuất ra một dòng nội dung bao gồm các ký tự.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này, mình thực hiện tạo một biến fileName và khởi tạo dữ liệu cho nó là "data.txt". Sau đó sử dụng hàm cerr để in nó ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến fileName kiểu char, sau đó gán dữ liệu là "data.txt"
  char fileName[] = "data.txt";
  //sử dụng hàm cerr để in biến fileName ra màn hình
  cerr << fileName <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in một dòng thông báo lỗi cho người dùng bằng cách sử dụng hàm cerr.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //sử dụng hàm cerr để xuất ra một dòng thông báo lỗi
	cerr << "Bạn đã gặp phải lỗi, xin vui lòng thử lại !!" <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cerr trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất khá cơ bản vậy nên luyện tập để sử dụng nó một cách linh hoạt nhé. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm nhập xuất khác, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top