CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cerr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cerr() trong C / C++. Đây là một trong các hàm nhập xuất cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cerr là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó thì hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cerr() trong C / C++

Cerr là dòng lỗi tiêu chuẩn được sử dụng để xuất ra các lỗi, nó là một thể hiện của lớp iostream. Hàm cerr thường được sử dụng khi chúng ta cần hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức và không lưu thông báo lỗi để hiển thị sau này.

Hàm cerr được sử dụng chung với toán tử chèn "<<" để hiển thị một dòng ký tự, cú pháp chung là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cerr << varName;

Hoặc

cerr << "Some String";

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nhiều lần với sự kết hợp của các biến, chuỗi và trình điều khiển (endl).

cerr << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm cerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cerr. Ví dụ đầu tiên mình sẽ sử dụng để xuất một biến gán sẵn dữ liệu và ví dụ thứ hai mình sẽ xuất ra một dòng nội dung bao gồm các ký tự.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này, mình thực hiện tạo một biến fileName và khởi tạo dữ liệu cho nó là "data.txt". Sau đó sử dụng hàm cerr để in nó ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến fileName kiểu char, sau đó gán dữ liệu là "data.txt"
  char fileName[] = "data.txt";
  //sử dụng hàm cerr để in biến fileName ra màn hình
  cerr << fileName <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in một dòng thông báo lỗi cho người dùng bằng cách sử dụng hàm cerr.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //sử dụng hàm cerr để xuất ra một dòng thông báo lỗi
	cerr << "Bạn đã gặp phải lỗi, xin vui lòng thử lại !!" <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cerr trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất khá cơ bản vậy nên luyện tập để sử dụng nó một cách linh hoạt nhé. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm nhập xuất khác, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top