DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 01: Design Pattern là gì?

Design Pattern là bộ môn thuộc về ngành khoa học máy tính chuyên nghiên cứu các kiên trúc phần mềm. Hiện nay tất cả các Framwork như Codeigniter, Zend, Laravel đều có sử dụng nhữ kiến trúc design pattern có sẵn và mỗi Framwork sẽ có những kiểu design pattern riêng.  Design Pattern sử dụng nền tảng của lập trình hướng đối tượng, áp dụng các tính chất như tính kế thừa, hàm khởi tạo, tính đa hình, ... để làm nên những kiến trúc phần mềm đáp ứng cho project của họ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lợi ích của việc sử dụng các mô hình Design Pattern vào phần mềm đó chính là giúp chương trình chạy khéo léo hơn, dễ dàng quản lý tiến trình hoạt động, dễ nâng cấp bảo trì, ... Tuy nhiên khi sử dụng mẫu thiết kế thì code sẽ chạy chậm hơn khi ta viết code thuần, nhưng điều này không được liệt kê vào danh sách đen vì nếu code thuần thì không thể làm dự án lớn được.

Danh sách các mẫu design pattern

Đến đây mình xin lược lại nội dung từ trang Wiki.

Các mẫu tạo lập - Creational patterns

 • Abstract factory pattern
 • Builder
 • Factory method pattern
 • Prototype
 • Singleton

Các mẫu cấu trúc - Structural patterns

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

Các mẫu ứng xử - Behavioral patterns

 • Chain of responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template method
 • Visitor

Lời kết

Vào chi tiết nội dung tôi sẽ lấy thông tin từ trang Wiki và tìm hiểu thêm những kiến thức từ web nước ngoài để bổ sung đẻ các bạn dễ hiểu hơn. Và vì đây là những kiến thức nâng cao nên tôi cũng phải gom góp rất nhiều nguồn để tổng hợp lại, mong các bạn thông cảm.  Ở những bài sau ta sẽ đi vào từng mẫu design và bạn sẽ thấy sự rõ ràng của nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top