ARDUINO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino. Đây là một thiết bị được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, hầu như các dự án nào cũng có.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài này mình sẽ điều khiển màn hình LCD 16 x 2, nghĩa là sẽ có 16 cột và 2 hàng, các loại màn hình khác tương tự nhé.

Các thiết bị cần thiết để điều khiển màn hình LCD

Để có thể điều khiển được màn hình LCD nói chung và màn hình LCD 16 x 2 nói riêng, ta cần thêm các thiết bị sau đây:

 • 1 x Arduino Uno.
 • 1 x Cap USB 2.0 A / B.
 • 1 x LCD 16 x 2.
 • 1 x Biến trở.
 • 1 x Breadboard.
 • N x Dây đực đực.

arduino 02 png

Nếu không có màn hình LCD 16 x 2, các bạn có thể sử dụng màn hình LCD 16 x 1, 16 x 4, ... điều có cấu tạo giống nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sơ đồ chân của màn hình LCD trong Arduino

LCD có tối đa 16 chân, với sự hỗ trợ của thư viện LiquidCrystal, chúng ta có thể sử dụng màn hình LCD mà không cần biết ý nghĩa của nó.

arduino 03 png

Tuy nhiên, nếu bạn tò mò hoặc muốn biết chuyên sâu hơn, các bạn hãy xem chức năng của nó dưới đây:

 • VSS: Nối với GND - cực âm.
 • VDD: Nối với VCC - cực dương (5V).
 • Constrat Voltage: Điều khiển độ sáng màn hình.
 • Registor Select: Điều khiển địa chỉ nào sẽ được ghi dữ liệu.
 • Read / Write: Đọc hoặc ghi dữ liệu, tùy thuộc vào giá trị gửi vào.
 • Enable Pin: Cho phép ghi vào LCD.
 • D0 - D7: 8 chân dữ liệu, mỗi chân có giá trị HIGH hoặc LOW.
 • Backlight: Tắt bật đèn màn hình LCD.

Sơ đồ mạch điện điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Dưới đây là sơ đồ mạch điện để điều khiển màn hình LCD 16 x 2 trong Arduino.

arduino 01 png

Các bạn hãy nối lần lượt các chân của màn hình LCD với Arduino.

 • Màu đen tượng trưng cho cực âm (GND).
 • Màu đỏ tượng trưng cho cực dương (5V)
 • Các chân tín hiệu sẽ có màu xanh làm, xanh lá cây và màu vàng.

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Để điều khiển màn hình LCR trong Arduino ta sử dụng thư viện LiquidCrystal, đây là một thư viện chuyện hỗ trợ cho màn hình LCD.

Dưới đây mình có đoạn chương trình xử lý hiển thị dữ liệu lên màn hình LCD, các bạn có thể tham khảo nhé.

//khai báo thư viện LiquidCrystal.h để sử dụng các hàm hỗ trợ LCD
#include <LiquidCrystal.h>
//khai báo chân sử dụng
const int RS = 11, EN = 12, D4 = 2, D5 = 3, D6 = 4, D7 = 5;
LiquidCrystal lcd(RS, EN, D4, D5, D6, D7);

void setup()
{
 lcd.begin(16, 2); // set up số hàng số cột cho màn hình

 lcd.setCursor(0, 0);     // xác định vị trí ghi dữ liệu
 lcd.print("Arduino");    // ghi dữ liệu với nội dung
 lcd.setCursor(2, 1);    
 lcd.print("Freetuts.net");
}

void loop()
{
 
}

Kết luận

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino. Khi các bạn đã biết cách kết nối để điều khiển, việc còn lại của các bạn hãy tự do khám phá nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều khiển bàn phím (keypad) trong Arduino.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top