Home > PHP > Học Htaccess > Redirect từ www sang non www ngix bằng file Htaccess

Redirect từ www sang non www ngix bằng file Htaccess

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng từ www sang non www bằng cách sử dụng file htaccess trong nginx.

Htaccess là một file đặc biệt trong ngix, nó cho phép bạn can thiệp vào cấu hình của server ở mức cơ bản, trong đó có tính năng chuyển hướng redirect.

Để làm được điều này thì đầu tiên bạn phải kiểm tra xem mod_rewrite đã được bật chưa nhé, bằng cách sử dụng hàm phpinfo() để show ra các modun mà apache đang bật.

Sau khi chắc chắn nó đã bật rồi thì bạn hãy thực hiện các bước như sau để chuyển hướng URL:

1. Chuyển từ www sang non www

Bước 1: Tạo file .htaccess nếu nó chưa tồn tại trong mã nguồn của bạn.

Bước 2: Nhập nội dung sau vao file .htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.freetuts.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://freetuts.net/$1 [L,R=301]

Trong đó thay freetuts.net thành domain của bạn nhé.

2. Chuyển từ non www sang www

Tương tự, bạn hãy tạo file .htaccess nếu chưa có, sau đó nhập nội dung dưới đây vào file đó.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^freetuts.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.freetuts.net/$1 [L,R=301]

Hãy thay domain mẫu thành domain của bạn nhé.

Trên là hai cách thường dùng để chuyển từ www sang non www và ngược lại đối với server ngix. Việc chuyển hướng này sẽ giúp website của bạn luôn có một URL duy nhất nên rất tốt cho SEO.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP