HỌC HTACCESS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Redirect từ www sang non www ngix bằng file Htaccess

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng từ www sang non www bằng cách sử dụng file htaccess trong nginx.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Htaccess là một file đặc biệt trong ngix, nó cho phép bạn can thiệp vào cấu hình của server ở mức cơ bản, trong đó có tính năng chuyển hướng redirect.

Để làm được điều này thì đầu tiên bạn phải kiểm tra xem mod_rewrite đã được bật chưa nhé, bằng cách sử dụng hàm phpinfo() để show ra các modun mà apache đang bật.

Sau khi chắc chắn nó đã bật rồi thì bạn hãy thực hiện các bước như sau để chuyển hướng URL:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Chuyển từ www sang non www

Bước 1: Tạo file .htaccess nếu nó chưa tồn tại trong mã nguồn của bạn.

Bước 2: Nhập nội dung sau vao file .htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.freetuts.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://freetuts.net/$1 [L,R=301]

Trong đó thay freetuts.net thành domain của bạn nhé.

2. Chuyển từ non www sang www

Tương tự, bạn hãy tạo file .htaccess nếu chưa có, sau đó nhập nội dung dưới đây vào file đó.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^freetuts.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.freetuts.net/$1 [L,R=301]

Hãy thay domain mẫu thành domain của bạn nhé.

Trên là hai cách thường dùng để chuyển từ www sang non www và ngược lại đối với server ngix. Việc chuyển hướng này sẽ giúp website của bạn luôn có một URL duy nhất nên rất tốt cho SEO.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top