REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

External APIs Integration trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tích hợp API của OpenWeatherMap vào ứng dụng ReactJS để hiển thị thông tin thời tiết cho một thành phố cụ thể.

Tạo Component WeatherDisplay

Tạo một component WeatherDisplay.js để hiển thị thông tin thời tiết từ OpenWeatherMap.

// WeatherDisplay.js

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const WeatherDisplay = () => {
 const [weatherData, setWeatherData] = useState(null);
 const [city, setCity] = useState('New York');

 useEffect(() => {
  const fetchWeatherData = async () => {
   try {
    const response = await axios.get(`https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=YOUR_API_KEY&units=metric`);
    setWeatherData(response.data);
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching weather data:', error);
   }
  };
  fetchWeatherData();
 }, [city]);

 return (
  <div>
   <h2>Weather Information</h2>
   <label htmlFor="city">Enter city name: </label>
   <input 
    type="text" 
    id="city" 
    value={city} 
    onChange={(e) => setCity(e.target.value)} 
   />
   {weatherData && (
    <div>
     <p>City: {weatherData.name}</p>
     <p>Temperature: {weatherData.main.temp}°C</p>
     <p>Weather: {weatherData.weather[0].description}</p>
    </div>
   )}
  </div>
 );
}

export default WeatherDisplay;

Sử dụng Component WeatherDisplay

Sử dụng component WeatherDisplay trong ứng dụng của bạn để hiển thị thông tin thời tiết từ OpenWeatherMap.

// App.js hoặc bất kỳ thành phần nào khác cần hiển thị WeatherDisplay

import React from 'react';
import WeatherDisplay from './WeatherDisplay';

const App = () => {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Weather App</h1>
   <WeatherDisplay />
  </div>
 );
}

export default App;

Kết bài

Trên đây là cách tích hợp API bên ngoài vào ứng dụng ReactJS để hiển thị thông tin từ dịch vụ bên ngoài, ví dụ là OpenWeatherMap. Bằng cách này, bạn có thể lấy thông tin thời tiết từ API và hiển thị nó trong ứng dụng của mình. Đồng thời, bạn cần đảm bảo rằng đã đăng ký một tài khoản và nhận API key từ OpenWeatherMap để sử dụng API của họ.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top