REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Form Submission trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một biểu mẫu trong React để người dùng có thể thêm mới một người dùng vào danh sách thông qua một API công cộng.

Tạo một biểu mẫu trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một biểu mẫu cho phép người dùng nhập thông tin của người dùng mới, sau đó xử lý dữ liệu nhập từ biểu mẫu và gửi yêu cầu POST tới API để thêm mới người dùng vào danh sách.

Mình sẽ tiếp tục thực hiện bài tập bằng cách tạo một component Form và xử lý dữ liệu nhập từ người dùng, sau đó gửi yêu cầu POST tới API.

Bước 1: Tạo Component Form

Trong component Form, mình sẽ tạo một biểu mẫu HTML để người dùng nhập thông tin của người dùng mới.

import React, { useState } from 'react';
import axios from 'axios';
import './Form.css'; // Import file CSS

const Form = () => {
 const [formData, setFormData] = useState({
  name: '',
  email: '',
  address: '',
 });

 const handleChange = e => {
  setFormData({ ...formData, [e.target.name]: e.target.value });
 };

 const handleSubmit = async e => {
  e.preventDefault();
  try {
   await axios.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/users', formData);
   alert('User added successfully!');
  } catch (error) {
   console.error('Error adding user:', error);
   alert('Failed to add user. Please try again.');
  }
 };

 return (
  <div className="form-container"> {/* Thêm className để áp dụng CSS */}
   <h2>Add New User</h2>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Name:
     <input type="text" name="name" value={formData.name} onChange={handleChange} />
    </label>
    <label>
     Email:
     <input type="email" name="email" value={formData.email} onChange={handleChange} />
    </label>
    <label>
     Address:
     <input type="text" name="address" value={formData.address} onChange={handleChange} />
    </label>
    <button type="submit">Add User</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default Form;

Bước 2: Cập nhật CSS (Nếu Cần)

Và sau đó, bạn có thể tạo một file CSS mới có tên là Form.css và định nghĩa các kiểu CSS cho form-container:

.form-container {
 max-width: 400px;
 margin: 0 auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 5px;
}

.form-container h2 {
 margin-bottom: 15px;
}

.form-container label {
 display: block;
 margin-bottom: 10px;
}

.form-container input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-top: 5px;
 margin-bottom: 10px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 5px;
}

.form-container button {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 background-color: #007bff;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
}

.form-container button:hover {
 background-color: #0056b3;
}

Bước 3: Import và sử dụng Component Form

Import component Form vào trong App.js và sử dụng nó trong ứng dụng của bạn.

// src/App.js
import React from 'react';
import Form from './components/Form';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <Form />
  </div>
 );
}

export default App;

z5204316876629 68a52f58a04e49c08888696f425feef7 jpg

z5204315761386 da3ae725e6f8107b82dd1e6188ef38ed jpg

Kết bài

Trong bài tập này, mình đã tạo một biểu mẫu cho phép người dùng thêm mới một người dùng vào danh sách thông qua một API công cộng. Bằng cách xử lý dữ liệu nhập từ biểu mẫu và gửi yêu cầu POST tới API, mình có thể mở rộng tính năng của ứng dụng và tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top