REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Authentication trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tích hợp tính năng đăng nhập với một API authentication. Điều này cho phép người dùng đăng nhập và hiển thị thông tin người dùng chỉ khi họ đã xác thực.

Tạo một API authentication trong ReactJS

Mình sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng của mình bằng cách thêm tính năng đăng nhập và xác thực người dùng.

Bước 1: Tạo Component Login

Trong component Login, chúng ta sẽ tạo một biểu mẫu đăng nhập cho người dùng nhập email và mật khẩu.

// src/components/Login.js
import React, { useState } from 'react';
import axios from 'axios';

const Login = () => {
 const [credentials, setCredentials] = useState({
  email: '',
  password: '',
 });

 const handleChange = e => {
  setCredentials({ ...credentials, [e.target.name]: e.target.value });
 };

 const handleSubmit = async e => {
  e.preventDefault();
  try {
   // Gửi yêu cầu POST tới API authentication với thông tin đăng nhập
   const response = await axios.post('https://example.com/api/auth/login', credentials);
   console.log(response.data);
   alert('Login successful!');
  } catch (error) {
   console.error('Error logging in:', error);
   alert('Failed to log in. Please check your credentials and try again.');
  }
 };

 return (
  <div>
   <h2>Login</h2>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Email:
     <input type="email" name="email" value={credentials.email} onChange={handleChange} />
    </label>
    <label>
     Password:
     <input type="password" name="password" value={credentials.password} onChange={handleChange} />
    </label>
    <button type="submit">Login</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default Login;

Bước 2: Import và sử dụng Component Login

Import component Login vào trong App.js và sử dụng nó trong ứng dụng của bạn.

// src/App.js
import React from 'react';
import Login from './components/Login';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <Login />
  </div>
 );
}

export default App;

Để tạo một chức năng đăng nhập trong ứng dụng của bạn, bạn cần có một backend xử lý yêu cầu đăng nhập và xác thực thông tin người dùng. Trong ví dụ của mình, mình đã sử dụng Axios để gửi yêu cầu POST tới https://example.com/api/auth/login, nhưng điều này là chỉ là một URL mẫu.

z5204353742298 1e795aa7324d205ce46c22c3c2837b97 jpg

Trong bài tập này, mình đã tích hợp tính năng đăng nhập với một API authentication trong ứng dụng ReactJS của mình . Bằng cách tạo một biểu mẫu đăng nhập và gửi yêu cầu POST tới API authentication, mình đã cho phép người dùng đăng nhập và xác thực. Điều này giúp bảo vệ thông tin người dùng và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa trong ứng dụng của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top