REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Deleting Data trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ thêm tính năng xóa người dùng khỏi danh sách thông qua giao diện của mình và gửi yêu cầu DELETE tới API để xóa người dùng tương ứng.

Mình sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng của mình bằng cách tạo một chức năng cho phép người dùng xóa người dùng từ danh sách.

Bước 1: Tạo Component UserList

Trong component UserList, mình sẽ thêm một nút xóa cho mỗi người dùng trong danh sách. Khi người dùng nhấp vào nút này, mình sẽ gửi yêu cầu DELETE tới API để xóa người dùng tương ứng.

// src/components/UserList.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const UserList = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [error, setError] = useState(null);

 useEffect(() => {
  const fetchUsers = async () => {
   try {
    const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
    setUsers(response.data);
   } catch (error) {
    setError(error.message);
   }
  };

  fetchUsers();
 }, []);

 const handleDeleteUser = async userId => {
  try {
   await axios.delete(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${userId}`);
   setUsers(users.filter(user => user.id !== userId));
   alert('User deleted successfully!');
  } catch (error) {
   console.error('Error deleting user:', error);
   alert('Failed to delete user. Please try again.');
  }
 };

 if (error) {
  return <div>Error: {error}</div>;
 }

 return (
  <div>
   <h1>User List</h1>
   <ul>
    {users.map(user => (
     <li key={user.id}>
      {user.name} - {user.email}
      <button onClick={() => handleDeleteUser(user.id)}>Delete</button>
     </li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default UserList;

Bước 2: Import và sử dụng Component UserList

Import component UserList vào trong App.js và sử dụng nó trong ứng dụng của bạn.

// src/App.js
import React from 'react';
import UserList from './components/UserList';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <UserList />
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

Khi người dùng nhấp vào nút "Delete" bên cạnh mỗi người dùng trong danh sách, người dùng đó sẽ bị xóa khỏi danh sách. Sau khi xóa thành công, người dùng sẽ không còn xuất hiện trong danh sách nữa.

z5212201122924 a7cd67ff08521e611c53868d5c86ded0 jpg

z5212200676788 59dacca951724435c5c379d166f16291 jpg

Kết bài

Trong bài tập này, mình đã thêm tính năng xóa người dùng khỏi danh sách thông qua giao diện của mình và gửi yêu cầu DELETE tới API để xóa người dùng tương ứng. Điều này cung cấp cho người dùng khả năng quản lý danh sách người dùng một cách linh hoạt và đơn giản hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top