REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Searching Data trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ mở rộng ứng dụng React từ bài tập trước để thêm tính năng tìm kiếm. Tính năng này sẽ cho phép người dùng nhập một từ khóa và hiển thị kết quả phù hợp từ danh sách người dùng.

Tạo State cho từ khóa tìm kiếm

Trong component UserList.js, mình sẽ sử dụng useState hook để tạo state cho từ khóa tìm kiếm.

// src/components/UserList.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const UserList = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');

 useEffect(() => {
  const fetchUsers = async () => {
   try {
    const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
    setUsers(response.data);
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching users:', error);
   }
  };

  fetchUsers();
 }, []);

 return (
  <div>
   <h1>User List</h1>
   <input
    type="text"
    placeholder="Search users..."
    value={searchTerm}
    onChange={(e) => setSearchTerm(e.target.value)}
   />
   <ul>
    {users
     .filter((user) =>
      user.name.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase())
     )
     .map((user) => (
      <li key={user.id}>{user.name}</li>
     ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default UserList;

Tạo file CSS cho Ô tìm kiếm

Bạn có thể thêm các quy tắc CSS sau vào file CSS của bạn để tùy chỉnh giao diện của ô tìm kiếm:

/* styles.css */
.input-search {
 padding: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
 width: 100%;
 margin-bottom: 10px; /* Khoảng cách giữa ô tìm kiếm và danh sách người dùng */
}

Thêm quy tắc CSS trên sẽ cung cấp một ô tìm kiếm có đường viền và góc bo tròn, và làm cho nó rộng 100% của phần tử cha của nó. Đồng thời, khoảng cách giữa ô tìm kiếm và danh sách người dùng được tăng lên 10px để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã import file CSS vào trong App.js để các quy tắc CSS này được áp dụng:

// src/App.js
import React from 'react';
import UserList from './components/UserList';
import './styles.css'; // Import file CSS

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <UserList />
  </div>
 );
}

export default App;

z5204224885311 0a509ea120c5ff8d3e05e347f9d35151 jpg

Trong bài tập này, mình đã thêm tính năng tìm kiếm vào ứng dụng React của chúng ta. Người dùng có thể nhập từ khóa và danh sách người dùng sẽ được lọc để hiển thị kết quả phù hợp. Điều này tăng tính tương tác và sự thuận tiện cho người dùng khi sử dụng ứng dụng của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top