REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component BlogPost bằng ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ReactJS có tên là BlogPost. Component này sẽ nhận một prop là post, là một đối tượng chứa thông tin về một bài viết blog, bao gồm tiêu đề, nội dung, ngày đăng và ảnh đại diện. Mình sẽ hiển thị thông tin này trong các thẻ HTML tương ứng để tạo ra một bài viết blog đẹp và chất lượng.

Tạo một component BlogPost bằng ReactJS

Bước 1: Mở dự án hiện tại

Nếu bạn đã thực hiện các bài tập trước, hãy tiếp tục sử dụng dự án React hiện tại. Nếu không, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách sử dụng create-reactjs.

z5095447348565 d26010b62f2c9bc39d0bba00b4e479e8 jpg

Bước 2: Tạo Component BlogPost

Mở file src/components/BlogPost.js và thêm nội dung sau:

// src/components/BlogPost.js
import React from 'react';
import './BlogPost.css';

const BlogPost = ({ post }) => {
 return (
  <div className="blog-post">
   <img src={post.image} alt={post.title} className="post-image" />
   <h2>{post.title}</h2>
   <p className="post-date">{post.date}</p>
   <p>{post.content}</p>
  </div>
 );
};

export default BlogPost;

Bước 3: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là BlogPost.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của BlogPost:

/* src/components/BlogPost.css */

.blog-post {
 border: 1px solid #ddd;
 padding: 20px;
 margin: 20px 0;
 border-radius: 8px;
}

.blog-post h2 {
 color: #333;
}

.post-date {
 color: #888;
 margin-bottom: 10px;
}

.post-image {
 width: 100%;
 height: auto;
 border-radius: 8px;
 margin-bottom: 15px;
}

Bước 4: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import BlogPost from './components/BlogPost';
import './App.css';

function App() {
 const blogPost = {
  title: 'Tạo một component BlogPost bằng ReactJS 1',
  date: 'January 20, 2024',
  content: 'Tạo một component ReactJS có tên là BlogPost ...',
  image: 'https://codelearnstorage.s3.amazonaws.com/Upload/Blog/react-js-co-ban-phan-1-63738082145.3856.jpg', // Thay đổi URL của ảnh đại diện
 };
 const blogPost1 = {
  title: 'Tạo một component BlogPost bằng ReactJS 2',
  date: 'January 20, 2024',
  content: 'Tạo một component ReactJS có tên là BlogPost ...',
  image: 'https://codelearnstorage.s3.amazonaws.com/Upload/Blog/react-js-co-ban-phan-1-63738082145.3856.jpg', // Thay đổi URL của ảnh đại diện
 };
 
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <BlogPost post={blogPost} />
    <BlogPost post={blogPost1} />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng cách sử dụng lệnh sau:

npm start

Ứng dụng sẽ khởi chạy trên http://localhost:3000, và bạn sẽ thấy một trang web hiển thị nội dung của bài viết blog trong một thẻ <div> với ảnh đại diện.

z5095445512929 70da070278b4867be8365835904a46d5 jpg

Mình đã thành công tạo ra một component BlogPost trong ReactJS, cho phép hiển thị thông tin chi tiết của một bài viết blog, bao gồm cả ảnh đại diện. Bài tập này giúp mình thực hành kỹ năng sử dụng Props để truyền dữ liệu vào component và tùy chỉnh giao diện của nó bằng CSS. Tiếp tục học và áp dụng những kiến thức này để xây dựng các thành phần ReactJS mạnh mẽ và đẹp mắt. Cảm ơn bạn đã tham gia hành trình này, và chúc bạn có những kiến thức tuyệt vời khi làm việc với ReactJS!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top