REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component BookList bằng ReactJS

Trong Bài tập ReactJS thú vị này, mình sẽ xây dựng một component có tên là BookList. Component này sẽ nhận một prop là books, đó là một mảng chứa tên của nhiều sách. Mục tiêu là hiển thị danh sách các sách này bằng cách sử dụng thẻ <ul> và <li> để tạo ra một danh sách sách thú vị và dễ đọc.

Tạo một component BookList bằng ReactJS

Bước 1: Mở dự án hiện tại

Nếu bạn đã có một dự án ReactJS, hãy tiếp tục sử dụng nó. Nếu chưa, bạn có thể tạo một dự án mới bằng lệnh create-reactJs.

Bước 2: Tạo Component BookList

Mở file src/components/BookList.js và thêm nội dung sau:

// src/components/BookList.js
import React from 'react';
import './BookList.css';

const BookList = ({ books }) => {
 return (
  <ul className="book-list">
   {books.map((book, index) => (
    <li key={index}>{book}</li>
   ))}
  </ul>
 );
};

export default BookList;

Bước 3: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là BookList.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của BookList:

/* src/components/BookList.css */

.book-list {
 list-style: none;
 padding: 40px;
 border: 2px solid gainsboro;
}

.book-list li {
 margin-bottom: 10px;
 font-size: 18px;
}

Bước 4: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import BookList from './components/BookList';
import './App.css';

function App() {
 const bookArray = ['Đắc nhân tâm', 'Nhà giả kim', '1984', 'Đọc vị bất kì ai'];

 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <BookList books={bookArray} />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị danh sách sách từ mảng đã được định nghĩa.

z5095535943664 9ec8d6cb829cb98218f89628b89c91fb jpg

Mình đã tạo thành công một component BookList trong ReactJS, giúp hiển thị danh sách các sách một cách dễ đọc. Bài tập này giúp mình làm quen với cách sử dụng Props để truyền dữ liệu vào component và tạo ra một danh sách động từ một mảng. Tiếp tục học và áp dụng kiến thức để xây dựng các ứng dụng ReactJS phong phú và linh hoạt.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top