REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ReactJS đơn giản

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản của ReactJS, tập trung đặc biệt vào Components và Props. Để bắt đầu, mình sẽ tạo một component đơn giản với mục tiêu là hiển thị thông điệp "Hello React". Hãy theo dõi các bước chi tiết dưới đây để xem làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này trong một ứng dụng React.

Tạo một component ReactJS đơn giản

Bước 1: Cài đặt Node.js và npm

Đảm bảo bạn đã cài đặt Node.js và npm trên máy tính của mình. Nếu chưa, bạn có thể tải Node.js từ trang web chính thức: https://nodejs.org/

Bước 2: Tạo dự án React

Mở terminal và thực hiện các lệnh sau để tạo một dự án React mới:

npx create-react-app hello-react-app
cd hello-react-app

Bước 3: Tạo Component HelloReact

Mở file src/components/HelloReact.js và thêm nội dung sau:

// src/components/HelloReact.js
import React from 'react';

const HelloReact = () => {
 return (
  <div>
   <p>Hello React </p>
   <p>Chào mừng bạn đến với freetuts.net </p>
  </div>
 );
};

export default HelloReact;

Bước 4: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import HelloReact from './components/HelloReact';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <HelloReact />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng cách sử dụng lệnh sau:

npm start

Ứng dụng sẽ khởi chạy trên http://localhost:3000, và bạn sẽ thấy một trang web hiển thị "Hello React".

z5090278470860 ddfc0fc90bcce463cc1b0132eebeb95e jpg

Trong bài tập này, mình đã thành công tạo một component React đơn giản với tên là HelloReact và hiển thị một thông điệp chào đơn giản. Đây chỉ là bước đầu tiên trong việc làm quen với ReactJS, và còn rất nhiều khái niệm thú vị khác để khám phá. Hãy tiếp tục theo dõi các bài tập tiếp theo để nâng cao kỹ năng lập trình React của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Top