REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component Greeting trong ReactJS

Tiếp theo trong bài tập này, mình sẽ thực hiện Bài 2: "Greeting Component trong ReactJS". Nhiệm vụ của mình là tạo một component có tên là Greeting, có khả năng nhận một prop là name và hiển thị thông điệp chào hỏi "Hello, [name]!". Hãy cùng đi qua từng bước để thực hiện nhiệm vụ này trong một ứng dụng React.

Tạo một component Greeting trong ReactJS

Bước 1: Mở dự án hiện tại

Nếu bạn đã thực hiện Bài 1, hãy tiếp tục sử dụng dự án React hiện tại của bạn. Nếu không, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách sử dụng create-react-app.

Bước 2: Tạo Component Greeting

Mở file src/components/Greeting.js và thêm nội dung sau:

// src/components/Greeting.js
import React from 'react';

const Greeting = ({ name }) => {
 return (
  <div>
   <p>Hello, {name}!</p>
  </div>
 );
};

export default Greeting;

Bước 3: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import Greeting from './components/Greeting';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <Greeting name="freetuts.net" />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Giải thích:

 • Import React và Greeting Component: Import React và component Greeting từ file Greeting.js.

 • Functional Component App: App cũng là một functional component, và nó trả về JSX.

 • Sử dụng Greeting Component: Trong JSX, mình sử dụng <Greeting /> và truyền prop name với giá trị "freetuts.net". Khi component Greeting được sử dụng như này, nó sẽ hiển thị "Hello, freetuts.net!".

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng cách sử dụng lệnh sau:

npm start

Ứng dụng sẽ khởi chạy trên http://localhost:3000, và bạn sẽ thấy một trang web hiển thị "Hello, freetuts.net!".

z5090324162283 c1d3ce95f584332f6a04d405044f24b5 jpg

Mình đã thành công tạo ra một component Greeting trong ReactJS, có khả năng nhận một prop là name và hiển thị thông điệp chào hỏi tương ứng. Việc sử dụng Props giúp mình truyền dữ liệu giữa các components một cách dễ dàng, tạo nên một hệ thống linh hoạt và tái sử dụng trong ứng dụng React của mình. Hãy tiếp tục với những bài tập tiếp theo để hiểu rõ hơn về sức mạnh của ReactJS.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

Top