Hàm LOWER trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm LOWER chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường. Nếu có các ký tự trong chuỗi không phải là chữ cái, chúng không bị ảnh hưởng bởi chức năng này.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOWER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

LOWER( string )

Trong đó:

  • string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ thường.

3. Version

Hàm LOWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT LOWER('FREETUTS.NET');
Ket qua: 'freetuts.net'

SELECT LOWER('FreeTuts.NET');
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP