BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character trong Swift, đây là kiểu dữ liệu ít khi sử dụng trong thực tế, bởi vì ta hoàn toàn có thể sử dụng String để thay thế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Character đại diện cho một chữ cái hoặc một ký tự bất kì, ta có thể xác định kiểu dữ liệu cho biến bằng từ khóa character.

1. Tìm hiểu character trong Swift

Nói chung cấu trúc của chuỗi trong bất kì ngôn ngữ lập trình nào cũng được hình thành bằng cách kết hợp nhiều ký tự lại với nhau. Ví dụ chữ "freetuts" sẽ được hình thành từ 7 character: f,r,e,e,t,u,t,s.

Sau đây là ví dụ đơn giản về việc thể hiện các ký tự bằng ngôn ngữ lập Swift.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var sname:  Character = "S"
var uname:  Character = "u"
var rname:  Character = "r"
var ename:  Character = "e"
var ssname:  Character = "s"
var hname:  Character = "h"
print(sname,uname,rname,ename,ssname,hname)

Trong đoạn code trên mình đã khai báo sau biến character và gán giá trị ngay lúc khai báo, sau đó in lần lượt chúng ra màn hình. Kết quả thư được như sau:

S u r e s h

Trong trường hợp bạn cố tính thêm dữ liệu cho một biến nào đó thì sẽ nhận được thông báo lỗi từ XCode Editor.

swift character with more than one literal error png

2. Cộng hai character với nhau

Trong Swift bạn dễ dàng cộng hai biến kiểu character với nhau để tạo thành một chuỗi, nhưng nó không chấp nhận cộng nhiều hơn 3 biến character.

Trước tiên hãy xem ví dụ cộng hai character dưới đây.

let a: Character = "S"
let b: Character = "D"
let ab = a + b
print(ab)

Chạy lên bạn sẽ thu được kết quả sau:

DD

Tuy nhiên, hãy quay lại ví dụ ở phần 1, mình sẽ bổ sung một đoạn code cộng các biến character đó lại để gán vào biến result.

swift character throws error concate more chars png

Như trong hình bạn thấy XCode Editor đã hiển thị lỗi ngay lập tức.

Ngoài ra, nếu bạn muốn nối thêm ký tự vào chuỗi thì có thể sử dụng thuộc tính append của chuỗi. Ví dụ:

var sname:  String = "Sures"
var uname:  Character = "h"
sname.append(uname)
print(sname)

3. Tách các ký tự trong chuỗi

Để tách các ký tự trong chuỗi bằng ngôn ngữ Swift thì ta sử dụng vòng lặp for. Tuy nhiên vì các bạn chưa học kiến thức này nên một là xem cho biết, hai là bỏ qua và sau này quay lại đọc.

Bạn đừng quá lo lắng, mình nghĩ với vốn tiếng Anh và kinh nghiệm của bạn sẽ dễ dàng hiểu được đoạn code dưới đây.

let name = "Suresh"
for i in name.characters {
    print(i)
}

Biến name chứa 6 ký tự, vì vậy đoạn code này sẽ in ra 6 lần như sau:

S
u
r
e
s
h

Trên là những kiến thức cơ bản về cách sử dụng kiểu dữ liệu character trong Swift, mình sẽ kết thúc bài này tại đây, hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top