BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift, đây là lệnh được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Swift.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài này mình sẽ viết ba nội dung chính, thứ nhất là lệnh if, thứ hai là lệnh if else, và cuối cùng là lệnh if lồng nhau. Trước tiên hãy tìm hiểu qua cấu trúc của lệnh if nhé.

1. Lệnh if trong Swift

Lệnh if dùng để kiểm tra một điều kiện nào đó có đúng hay không. Nếu đúng thì chương trình sẽ thực thi những đoạn code bên trong lệnh if. Ngược lại thì sẽ bỏ qua.

Một ví dụ rất đơn giản cho thấy tầm quan trọng của lệnh if trong Swift. Giả sử bạn đang xây dựng ứng dụng kiểm tra sức khỏe, nếu cân nặng vượt 100kg thì sẽ xuất hiện một thông báo cho người dùng. Để làm được điều này ta sẽ sử dụng lệnh if: Nếu (if) cân nặng hơn 100kg thì in thông báo.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

swif if statement algorithm diagram png

Cú pháp:

if condition
{
  //Block câu lệnh sẽ thực hiện nếu condition TRUE
}

Ví dụ:

var weight: Int = 100
if weight > 100 {
  print("Cân nặng vượt quá giới hạn")
}

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ xuất hiện thông báo "cân nặng vượt quá giới hạn". Nhưng nếu bạn thay đổi giá trị cho weight dưới 100 thì sẽ không xuất hiện thông báo nào cả.

2. Lệnh if else trong Swift

Giả sử mình muốn trường hợp cân nặng nằm trong phạm vi cho phép thì in thông báo sức khỏe ổn định cho người dùng. Lúc này ta chỉ cần thêm một nhánh else phía dưới lệnh if.

Đây chính là cấu trúc lệnh if else:

If condition
{
  //Block câu lệnh sẽ thực hiện nếu condition TRUE
}
else
{
  //Block câu lệnh sẽ thực hiện nếu condition FALSE
}

Đặc điểm của lệnh else là sẽ thực thi khi condition FALSE. Xem sơ đồ sau để hiểu rõ hơn.

swif if else statement algorithm diagram png

Viết lại ví dụ trên như sau:

var weight: Int = 40
if weight > 100 {
  print("Cân nặng vượt quá giới hạn")
}
else {
  print('Cân nặng phù hợp')
}

Bạn thử chạy chương trình này sẽ thu được kết quả là cân nặng phù hợp. Lý do là biến weight có giá trị 40, không thỏa điều kiện weight > 100 nên chương trình sẽ chạy trong lệnh else.

3. Lệnh else if trong Swift

Lệnh else if được dùng để tạo ra nhiều điều kiện khác nhau trong một cấu trúc IF. Như ví dụ ở trên nếu mình muốn chia cân nặng thành nhiều phạm vi như:

 • 40 - 50kg thì quá nhỏ
 • 50 - 70kg thì trung bình
 • 70 - 80 kg thì hơi nặng
 • 80 - 100kg thì quá nặng
 • trên 100kg thì vượt quá giới hạn

Ta có 5 điều kiện cần phải kiểm tra như trên, vì vậy ta phải sử dụng 5 lệnh if khác nhau ..... À không, mình đang muốn giới thiệu lệnh else if nên bạn chỉ cần sử dụng một cấu trúc if với nhiều điều kiện khác nhau.

Trước tiên hãy xem hình ảnh dưới đây.

swift if else if statement algorithm diagram png

Và xem cấu trúc dưới đây:

if condition1
{
  //Execute khi condition1 TRUE
}
else if condition2
{
  //Execute khi condition1 FALSE và condition2 TRUE
}
else if condition3
{
  //Execute khi condition1, condition2 FALSE và condition3 TRUE
}
else
{
  //Execute khi 3 condition trên FALSE
}

Như vậy chương trình sẽ kiểm tra từ trên xuống, condition nào TRUE thì sẽ chạy đoạn code trong condition đó. Trường hợp cuối cùng không có condition nào TRUE thì sẽ chạy vào phần ELSE.

var weight: Int = 40
if weight <= 50 {
  print("Quá nhỏ")
}
else if (weight > 50 && weight <= 70) {
  print("Trung binh")
}
else if (weight > 70 && weight <= 80) {
  print("Hơi nặng")
}
else if (weight > 80 && weight <= 100) {
  print("Quá nặng")
}
else {
  print('Quá giới hạn')
}

Trên là những chia sẻ về cách sử dụng lệnh kiểm tra điều kiện if và if else trong Swift. Đây là lệnh sử dụng nhiều nhất trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, vì vậy bạn phải hiểu để sau này có thể học thêm những phần nâng cao.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,