Home > Học Swift > Swift căn bản > Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, đây là vòng lặp đầu tiên mà bạn sẽ được học trong Swift bởi nó là vòng lặp dễ hiểu nhất.

1. Tìm hiểu vòng lặp For trong Swift

Trong swift, vòng lặp for được sử dụng để lặp qua từng phần tử của array, list hoặc collection để xử lý từng phần tử. Ví dụ bạn có một mảng array tên các sinh viên, bạn muốn bổ sung thêm một ký tự cho từng sinh viên thì bạn sẽ dùng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử và xử lý chúng.

Sau đây là sơ đồ dòng lệnh của vòng lặp for trong swift, nó sẽ thể hiện quá trình hoạt động của vòng lặp for sẽ như thế nào.

swift for loop flowchart diagram png

Và đây là cú pháp của vòng lặp for:

for <INITIAL VALUE >; <LOOP CONDITION>; <INCREMENT>
{
  // your code
}

Trong đó:

 • INITIAL VALUE là giá trị ban đầu của lần lặp đầu tiên
 • LOOP CONDITION là điều kiện để dừng vòng lặp, nói cách khác là điều kiện lặp
 • INCREMENT là bước nhảy của vòng lặp

Ví dụ:

var listarr:[Int] = [1, 2, 3]

var sum1 = 0

for var i = 1; i <= 3; i += 1 {
  print(listarr[i])
}

Trong ví dụ này mình đã tạo một mảng gồm 3 phần tử listarr:[Int] = [1, 2, 3]. Sau đó sử dụng vòng lặp for để lặp lần lượt qua từng phần tử và in lên màn hình. Điều kiện lặp là i <= 3 tại vì mảng listarr có 3 phần tử. Bước nhảy sau mỗi lần lặp là tăng lên 1.

Mình tin là bạn chỉ cần xem cấu trúc, còn về ý nghĩa thì bạn đã quá hiểu rồi, vì trước khi bạn học lập trình Swift thì chắc chắn bạn đã từng học qua một ngôn ngữ khác.

Chạy ví dụ này ta sẽ thu được kết quả là:

1
2
3

Vậy đặc điểm của vòng lặp for là bạn biết được tổng số lần lặp là bao nhiêu, điều này hoàn toàn khác với vòng lặp while và reapeat.

2. Một ví dụ khác vòng lặp for trong Swift

Bây giờ ta sẽ sử dụng vòng lặp for để viết chương trình in ra tất cả các số chẵn có trong một mảng. Vì ta đang học căn bản nên mảng đó sẽ được định nghĩa sẵn nhé.

var listarr:[Int] = [1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 15, 27]

var sum1 = 0

for var i = 1; i <= 3; i += 1 {
  if (listarr[i] % 2 == 0){
    print(listarr[i])
  }
}

Kết quả sẽ in ra các số chẵn gồm:

2
6
8
12
14

Đây là cách chúng ta có thể sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ lập trình swift để thực hiện các câu lệnh được chạy liên tục dựa trên các yêu cầu của chúng ta.

Bài tiếp theo ta cũng học về vòng lặp for, nhưng nó ở một dạng biến thể khác đó là for .. in.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP