BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, đây là vòng lặp đầu tiên mà bạn sẽ được học trong Swift bởi nó là vòng lặp dễ hiểu nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu vòng lặp For trong Swift

Trong swift, vòng lặp for được sử dụng để lặp qua từng phần tử của array, list hoặc collection để xử lý từng phần tử. Ví dụ bạn có một mảng array tên các sinh viên, bạn muốn bổ sung thêm một ký tự cho từng sinh viên thì bạn sẽ dùng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử và xử lý chúng.

Sau đây là sơ đồ dòng lệnh của vòng lặp for trong swift, nó sẽ thể hiện quá trình hoạt động của vòng lặp for sẽ như thế nào.

swift for loop flowchart diagram png

Và đây là cú pháp của vòng lặp for:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

for <INITIAL VALUE >; <LOOP CONDITION>; <INCREMENT>
{
  // your code
}

Trong đó:

 • INITIAL VALUE là giá trị ban đầu của lần lặp đầu tiên
 • LOOP CONDITION là điều kiện để dừng vòng lặp, nói cách khác là điều kiện lặp
 • INCREMENT là bước nhảy của vòng lặp

Ví dụ:

var listarr:[Int] = [1, 2, 3]

var sum1 = 0

for var i = 1; i <= 3; i += 1 {
  print(listarr[i])
}

Trong ví dụ này mình đã tạo một mảng gồm 3 phần tử listarr:[Int] = [1, 2, 3]. Sau đó sử dụng vòng lặp for để lặp lần lượt qua từng phần tử và in lên màn hình. Điều kiện lặp là i <= 3 tại vì mảng listarr có 3 phần tử. Bước nhảy sau mỗi lần lặp là tăng lên 1.

Mình tin là bạn chỉ cần xem cấu trúc, còn về ý nghĩa thì bạn đã quá hiểu rồi, vì trước khi bạn học lập trình Swift thì chắc chắn bạn đã từng học qua một ngôn ngữ khác.

Chạy ví dụ này ta sẽ thu được kết quả là:

1
2
3

Vậy đặc điểm của vòng lặp for là bạn biết được tổng số lần lặp là bao nhiêu, điều này hoàn toàn khác với vòng lặp while và reapeat.

2. Một ví dụ khác vòng lặp for trong Swift

Bây giờ ta sẽ sử dụng vòng lặp for để viết chương trình in ra tất cả các số chẵn có trong một mảng. Vì ta đang học căn bản nên mảng đó sẽ được định nghĩa sẵn nhé.

var listarr:[Int] = [1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 15, 27]

var sum1 = 0

for var i = 1; i <= 3; i += 1 {
  if (listarr[i] % 2 == 0){
    print(listarr[i])
  }
}

Kết quả sẽ in ra các số chẵn gồm:

2
6
8
12
14

Đây là cách chúng ta có thể sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ lập trình swift để thực hiện các câu lệnh được chạy liên tục dựa trên các yêu cầu của chúng ta.

Bài tiếp theo ta cũng học về vòng lặp for, nhưng nó ở một dạng biến thể khác đó là for .. in.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top