BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó là vòng lặp Repeat While trong Swift. Tại sao mình nói Repeat While là đặc biệt? Đơn giản bởi đây là vòng lặp có số lần lặp tối thiểu là 1 lần.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn đã từng học qua ngôn ngữ C, PHP, C++ thì sẽ nhớ đến một vòng lặp có cách hoạt động tương tự, đó là vòng lặp do .. while.

1. Cú pháp Repeat - While trong Swift

Nếu vòng lặp while trong Swift sẽ kiểm tra điều kiện trước khi lặp thì Repeat While lại khác, nó sẽ lặp rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần lặp tiếp theo. Đây là lý do tại sao nó lặp tối thiểu 1 lần.

Cú pháp của nó như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

repeat
{
  // your statements
} while condition

Trong đó:

 • condition là điều kiện lặp cho lần tiếp theo

Lược đồ thuật toán:

swift repeat while loop flowchart diagram png

Ví dụ: In ra các số chẵn từ 2 đến 10

var sum = 2
repeat
{
  print(sum)
  sum = sum + 2
} while sum <= 10

Kết quả:

2
4
6
8
10

2. Ví dụ vòng lặp Repeat While trong Swift

Để chứng minh lệnh repeat while sẽ lặp tối thiểu một lần thì mình sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản như sau.

Trong condition sẽ có giá trị là FALSE ngay từ lần lặp đầu tiên, để xem kết quả có in ra không nhé.

var sum = 2
repeat
{
  print(sum)
} while sum > 10

Chạy lên kết quả sẽ là:

2

Trên là hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp repeat while trong Swift. Tùy vào từng bài toán mà bạn chọn vòng lặp for, while hay repeat while:

 • Nếu không biết trước số lần lặp là bao nhiêu thì nên sử dụng vòng lặp while
 • Nếu biết trước số lần lặp thì sử dụng vòng lặp for
 • Nếu cần lặp tối thiểu một lần thì sử dụng vòng lặp repeat

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top