Home > Học Swift > Swift căn bản > Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó là vòng lặp Repeat While trong Swift. Tại sao mình nói Repeat While là đặc biệt? Đơn giản bởi đây là vòng lặp có số lần lặp tối thiểu là 1 lần.

Nếu bạn đã từng học qua ngôn ngữ C, PHP, C++ thì sẽ nhớ đến một vòng lặp có cách hoạt động tương tự, đó là vòng lặp do .. while.

1. Cú pháp Repeat - While trong Swift

Nếu vòng lặp while trong Swift sẽ kiểm tra điều kiện trước khi lặp thì Repeat While lại khác, nó sẽ lặp rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần lặp tiếp theo. Đây là lý do tại sao nó lặp tối thiểu 1 lần.

Cú pháp của nó như sau:

repeat
{
  // your statements
} while condition

Trong đó:

 • condition là điều kiện lặp cho lần tiếp theo

Lược đồ thuật toán:

swift repeat while loop flowchart diagram png

Ví dụ: In ra các số chẵn từ 2 đến 10

var sum = 2
repeat
{
  print(sum)
  sum = sum + 2
} while sum <= 10

Kết quả:

2
4
6
8
10

2. Ví dụ vòng lặp Repeat While trong Swift

Để chứng minh lệnh repeat while sẽ lặp tối thiểu một lần thì mình sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản như sau.

Trong condition sẽ có giá trị là FALSE ngay từ lần lặp đầu tiên, để xem kết quả có in ra không nhé.

var sum = 2
repeat
{
  print(sum)
} while sum > 10

Chạy lên kết quả sẽ là:

2

Trên là hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp repeat while trong Swift. Tùy vào từng bài toán mà bạn chọn vòng lặp for, while hay repeat while:

 • Nếu không biết trước số lần lặp là bao nhiêu thì nên sử dụng vòng lặp while
 • Nếu biết trước số lần lặp thì sử dụng vòng lặp for
 • Nếu cần lặp tối thiểu một lần thì sử dụng vòng lặp repeat

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP