BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift. Mình sẽ không đi chi tiết vào từng collection cụ thể mà sẽ nói đến nó ở một bài khác. Bài này chỉ mang tính chất giới thiệu mà thôi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Collection trong Swift là gì?

Collection dịch ra tiếng Anh có nghĩa là bộ sưu tập. Dịch chuyên ngành lập trình thì nó là những kiểu dữ liệu tập hợp.

Trước đây lúc còn học đại học mình đã được học một số ngôn ngữ như C, C++, C# nhưng chưa được nghe tới thuật ngữ này. Nhưng từ khi học thêm các ngôn ngữ như Swift, Python, Ruby thì khái niệm này bắt đầu thấm dần vào não.

Trong Swift hiện có ba kiểu collection chủ yếu như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Arrays
  • Sets
  • Dictionaries

Collection đóng vai trò rất quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Swift. Nếu không có nó thì bạn sẽ rất khó xử lý dữ liệu trả về từ database, và nhiều loại dữ liệu dạng danh sách khác.

2. Các collection trong Swift

Bây giờ ta sẽ đi tìm hiểu sơ lược từng loại collection nhé. Mình chỉ viết sơ sài thôi, chi tiết từng loại sẽ được viết ở những bài tiếp theo.

Array Collection

Array hay còn gọi là mảng. Array trong swift được sử dụng để lưu trữ nhiều dữ liệu có cùng kiểu dữ liệu và sắp xếp có thứ tự. Trong một mảng, ta có thể lưu trữ cùng một giá trị nhiều lần tại các vị trí khác nhau dựa trên yêu cầu của ứng dụng.

Sau đây là biểu diễn hình ảnh đơn giản của các mảng trong ngôn ngữ lập trình Swift.

swift array collections with example png

Set Collection

Khác hoàn toàn với array, set được dùng để lưu trữ nhiều dữ liệu có cùng kiểu dữ liệu nhưng không có sắp xếp thứ tự. Điều này hoàn toàn trái ngược với array nên tùy vào nhu cầu mà bạn có thể sử dụng array hoặc set.

Sau đây là biểu diễn hình ảnh đơn giản của các bộ trong ngôn ngữ lập trình Swift.

swift set collection with example png

Dictionary Collection

Dictionary là kiểu dữ liệu từ điển, dùng để lưu trữ dữ liệu được đánh dấu bằng các cặp key => value. Trong dictionary các key không được trùng lặp, nhưng value thì có thể trùng lặp.

Nếu bạn từng học qua PHP thì đây chính là kiểu dữ liệu mảng kết hợp, tức môi phần tử trong mảng sẽ được gắn với một key để truy vấn dễ dàng hơn.

Sau này lam việc với dữ liệu trong database bạn sẽ dùng đến Dictionary rất nhiều.

Sau đây là biểu diễn hình ảnh đơn giản của dictonary trong ngôn ngữ lập trình Swift.

swift dictionary collection with example png

Như đã nói, mình sẽ không nói chi tiết cú pháp và cách khai báo của các collection trên, mà sẽ dành thời gian để trình bày nó ở những bài tiếp thep. Hẹn gặp lại!

Cùng chuyên mục:

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top