BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy thì ở bài này mình sẽ giới thiệu một vòng lặp tương tự, đó là vòng lặp for..in.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về ý nghĩa thì cả hai vòng lặp trên đều giống nhau, nhưng về cấu trúc thì for-in chỉ phù hợp với việc lặp dữ liệu của một kiểu dữ liệu dạng danh sách xác định như mảng và các collection khác.

1. Cú pháp For - In trong Swift

Bạn sử dụng vòng lặp for-in để lặp qua từng phần tử trong danh sách, chẳng hạn như các mục trong một mảng, phạm vi số hoặc ký tự trong một chuỗi. Xem cấu trúc sơ đồ sau để hiểu rõ hơn về vòng lặp for-in này.

swift for in loop flowchart dagram png

Cú pháp vòng lặp này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

for item_name in list_name {
  // your statements
}

Trong đó:

 • Item_name đại diện cho các phần tử trong mỗi lần lặp
 • list_name là danh sách các phần tử cần lặp

Ví dụ này sử dụng vòng lặp for-in để lặp lại các mục trong một mảng:

let names = ["Anna", "Alex", "Brian", "Jack"]
for name in names {
  print("Xin chào, \(name)!")
}
// Xin chào, Anna!
// Xin chào, Alex!
// Xin chào, Brian!
// Xin chào, Jack!

2. Ví dụ For - In trong Swift

Bây giờ ta sẽ làm một vài ví dụ, và thông qua những ví dụ này bạn sẽ biết thêm một vài trường hợp sủ dụng vòng lặp for-in trong Swift.

Dictionary

Ta có thể sử dụng vòng lặp for-in để lặp qua từng phần tử của kiểu dữ liệu dictionary. Như ta biết, kiểu dictionary là tập hợp của nhiều phần tử, mỗi phần tử có dạng (key, value), vì vậy ta cũng sử dụng cấu trúc tương tự để khai báo trong vòng lặp.

Ví dụ
let numberOfLegs = ["Nhện": 8, "Kiến": 6, "Mèo": 4]
for (animalName, legCount) in numberOfLegs {
  print("\(animalName)s có \(legCount) chân")
}
// mèo có 4 chân
// kiến có 6 chân
// nhện có 8 chân

Vì kiểu dictionary không có thứ tự nên việc lặp là ngẫu nhiên, nó không giống mảng.

Range Operators

Range Operators là toán tử chỉ phạm vi. Chúng ta có những loại range như: phạm vi mở, phạm vi đóng phần tử cuối, ...

Ví dụ: In ra 59 lần tick

let minutes = 60
for tickMark in 0..<minutes {
  print(tickMark )
}

Trong ví dụ này ta chỉ in tới 59 thôi, tai vì 60 đã vi phạm vào range do toán tử ..<.

Array

Trong Swift, ta có thể sử dụng for-in để lặp qua từng phần tử trong mảng như ví dụ dưới đây.

var lstNames: [String] = ["Suresh","Khawar"]

for index in lstNames {
  print( "Name of Developer is \(index)")
}

Kết quả sẽ như sau:

Name of Developer Suresh
Name of Developer Khawar

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng vòng lặp For-In trong Swift. Đây là một vòng lặp rất hay và được ứng dụng cũng rất nhiều, nhất là sau này sẽ kết hợp để lặp qua với dữ liệu trả về từ database.

Bài For-In này mình sẽ dừng ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ học một vòng lặp mới mà không biết trước số lần lặp là bao nhiêu, đó là vòng lặp while.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top