BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong Swift. Trong swift, chuỗi là một tập hợp các ký tự như “Welcome to Freetuts”, hoặc "Hello World", các chuỗi được biểu thị bằng kiểu dữ liệu có tên là String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nói chung, trong swift, chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu String để lưu trữ giá trị của chuỗi trong bộ nhớ máy tính, để thực hiện các thao tác dữ liệu trên chuỗi đã cho dựa trên yêu cầu của bài toán.

1. Khai báo kiểu String trong Swift

Trong Swift, ta có thể khai báo chuỗi bằng hai cách khác nhau. Thứ nhất là sử dụng “” và thứ hai là String(“”), dùng cách nào thì tùy vào yêu cầu của bài toán.

Ví dụ dưới đây thể hiện hai cách trên:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var <name>: <Datatype> = "Your String"
// hoặc
var <name> = String("Your String")

Hãy xem ví dụ trên, mình đã sử dụng hai cách để xác định chuỗi, thứ nhất là một là chuỗi ký tự ("") và thứ hai là đối tượng chuỗi String. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ví dụ đơn giản về khai báo chuỗi trong lập trình swift bằng hay cách này.

// sử dụng nháy kép
let str1: String = "Welcome to freetuts"
print(str1)

// Sử dụng đối tượng String
let str2 = String("Welcome to freetuts")
print(str2)

Sau đây là ví dụ đơn giản về khai báo chuỗi bằng cách sử dụng chuỗi ký tự và chuỗi ký tự trong ngôn ngữ lập trình swift.

Kết quả: giống nhau ở cả hai trường hợp.

Welcome to freetuts

2. Chuỗi rỗng trong Swift

Để gán một giá trị rỗng cho một biến có kiểu dữ liệu là String thì ta chỉ cần gán chuỗi rỗng cho nó. Có hai cách thực hiện như sau:

var str1: String = ""
var str2 = String()

Để kiểm tra một chuỗi có phải rỗng hai không thì ta chỉ cần sử dụng thuộc tính isEmpty được tích hợp sẵn trong string. Xem ví dụ dưới đây để biết cách sử dụng.

// using string literal
let str1: String = ""

if str1.isEmpty {
  print("str1 is empty") 
}
else {
  print("str1 is contains text")
}

// using String instance
let str2 = String()
if str2.isEmpty {
  print("str2 is empty")
}
else {
  print("str2 is contains text")
}

Vì bạn chưa học cấu trúc vòng lặp if nên nếu không hiểu thì có thể bỏ qua phần này và quay lại xem sau.

3. Nối chuỗi trong Swift

Để nối hai chuỗi với nhau trong Swift thì ta sử dụng toán tử cộng (+).

Ví dụ dưới đây cho thấy chuỗi str1 str đã được gộp lại với nhau và gán vào result.

var str1 = "Welcome to "
var str2 = "Freetuts"
var result = str1 + str2
print(result)

Kết quả: Welcome to Freetuts.

4. Nội suy chuỗi trong Swift

Nội suy chuỗi tức là bạn có thể gán một biến trong chuỗi, điều này dễ thấy nhất là trong ngôn ngữ lập trình PHP.

$bien = "Cuong";
$ketqua = "Xin chao $bien";

Tức là bạn sẽ nối chuỗi mà không cần sử dụng toán tử cộng.

Để làm được điều này thì ta sử dụng cú pháp sau:

(\var_name)

Trong đó var_name là tên biến mà bạn muốn sử dụng.

Ví dụ: Hãy sử dụng nội suy chuỗi trong Swift.

let name = "Cuong"
let strinter = "Hello My Name is \(name)!"
print(strinter)

Kết quả:

Hello My Name is Cuong

5. So sánh chuỗi trong Swift

Để so sánh hai chuỗi có bằng hay không thì ta sử dụng toán tử ==.

let str1 = "Tutlane"
let str2 = "tutlane"

if str1 == str2 {
  print("Both are Equal")
}
else {
  print("Given strings are not equal")
}

Kết quả: Given strings are not equal

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng chuỗi String cơ bản trong Swift. Qua bài này chắc hẳn bạn đã có một chút yêu thích ngôn ngữ lập trình Swift rồi phải không nào? Hẹn gặp lai jbạn ở bài tiếp theo nhé.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top